Rune Kjeldsen

Rune Kjeldsen

Partner, Assurance, statsaut. revisor, PwC Denmark

Rune Kjeldsen er partner i Assurance, som er PwC’s revisionsafdeling.

Rune’s ekspertise omfatter revision og rådgivning til koncerner med internationale aktiviteter omfattende både finansiel rapportering og ikke-finansiel rapportering (ESG). Rune har desuden stor erfaring med rådgivning om implementering, standardisering og automatisering af interne kontroller, risk management, etablering og drift af shared service centre, corporate governance reglerne og øvrige børsretlige- og selskabsretlige forhold.

Hans kunder består af store og mellemstore koncerner primært inden for industriel produktion, produktion af forbrugerprodukter samt servicevirksomheder, herunder børsnoterede selskaber, kapitalfondsejede selskaber samt andelsselskaber.

Rune har tidligere arbejdet to år hos PwC USA med revision af børsnoterede og ikke-børsnoterede internationale koncerner.

Kontaktinformation

Tlf: 2494 5641

E-mail

Erfaring

 • Revision og rådgivning af store og mellemstore internationale koncerner.

Særlig indsigt i

 • IFRS
 • ESG
 • Risk management
 • Optimering af processer og interne kontroller
 • Etablering i udlandet
 • Selskabsloven
 • Børsretlige forhold
 • Corporate governance
 • Shared Service Centre / Center of Excellences

Kundetyper

 • Internationale og multinationale virksomheder
 • Børsnoterede virksomheder
 • Kapitalfondsejede selskaber
Følg PwC