Rune Kjeldsen

Rune Kjeldsen

Partner, Assurance, statsaut. revisor, PwC Denmark

Rune Kjeldsen er partner i Assurance, som er PwC’s revisionsafdeling.

Rune’s ekspertise omfatter rådgivning om implementering og overholdelse af IFRS, forretningsgange og interne kontroller, risk management, etablering og drift af shared service centre, corporate governance, CSR og øvrig selskabslovgivning.

Hans kunder består af store og mellemstore virksomheder inden for industriel og forbrugergode produktion samt servicevirksomheder, herunder børsnoterede selskaber, kapitalfondsejede selskaber samt andelsselskaber.

Rune har tidligere arbejdet to år hos PwC USA med revision af børsnoterede og ikke-børsnoterede internationale koncerner.

Kontaktinformation

Tlf: 8932 5617

E-mail

Erfaring

 • Revision og rådgivning af større internationale selskaber og koncerner

Særlig indsigt i

 • IFRS
 • Risk management
 • Optimering af processer og interne kontroller
 • Etablering i udlandet
 • Selskabsloven
 • Børsretlige forhold
 • US regulatoriske forhold
 • Corporate governance
 • CSR
 • Shared Service Centre

Kundetyper

 • Internationale og multinationale virksomheder
 • Børsnoterede virksomheder
 • Kapitalfondsejede selskaber
Følg PwC