Søren Alexander

Søren Alexander

Partner, Statsautoriseret Revisor, PwC Denmark

Søren Alexander er partner i PwC’s Middle Market-afdeling.

Søren har indgående kendskab til tilrettelæggelsen af en effektiv revisionsproces, der understøtter ledelsens KPI’er. Søren rådgiver om de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og årsregnskabsloven (ÅRL), tilrettelæggelse af forretningsgange og kontroller samt risiko risiko-og likviditetsstyring.

Søren har stor erfaring med M&A, selskabsretlige transaktioner, og omstruktureringer samt internationale revisioner. Derfor er Søren også vant til at rådgive om skat og regnskab i den sammenhæng, herunder sambeskatning, faste driftsteder, etablering i udlandet, regnskabsmæssige og skattemæssige værdiansættelser.

Herudover er Søren specialist inden for revision og rådgivning ifm. danske og internationale projekt- og tilskudsregnskaber.

Sørens brancheerfaring ligger særligt inden for private equity/venture, bygge- og anlægssektoren, rådgivende ingeniører, fast ejendom, NGO’er/fonde/foreninger og andre non-profit-organisationer.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 9506

E-mail

Erfaring

 • Alle typer virksomheder inden for private equity
 • Bygge- og anlægssektoren
 • Rådgivende ingeniører
 • Fast ejendom
 • NGO’er/fonde/foreninger
 • Andre non-profit-organisationer.

Særlig indsigt i

 • Regnskab
 • M&A
 • Skat
 • Revision
 • Projekt- og tilskudsregnskaber.

Kundetyper

 • Store og mellemstore og ejerledede selskaber samt porteføljevirksomheder til kapitalfonde og scale-up-virksomheder.
Følg PwC