Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Stefan Vastrup

Stefan Vastrup

Partner, Financial Services Assurance, PwC Denmark

Stefan er dobbelt-certificeret af Finanstilsynet til at revidere forsikringsselskaber og banker og har mange års erfaring i samarbejde med Intern Revision, herunder erfaring som Intern Revisionschef i et skadesforsikringsselskab.

Stefans ekspertise omfatter revision og rådgivning af finansielle virksomheder.

Herudover har Stefan bred erfaring fra servicering af finansielle virksomheder med andre relevante områder som fx revision af virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS. Herudover erfaring fra internationale koncernrevisioner

Netværk

 • Medlem af PwC’s faglige gruppe for finansielle virksomheder
 • Medlem af foreningen af interne revisorer (IIA)

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Stefan, hvis du har brug for rådgivning og sparring om regnskab og revision.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3407

E-mail

Erfaring

 • Finansielle virksomheder
 • Pengeinstitutter
 • Realkreditinstitutter
 • Skadesforsikringsselskaber
 • Livsforsikringsselskaber
 • Investeringsforeninger
 • Forsikringsmæglere
 • Koncerner
 • Fonde og foreninger.

Særlig indsigt i

 • Lov om finansiel virksomhed
 • IFRS - relateret til finansielle virksomheder
 • Kapitalforhold i forsikringsselskaber og banker.

Kundetyper

 • Finansielle virksomheder
 • Internationale koncerner.