Thomas Riis

Thomas Riis

Partner, Statsaut. revisor, Energi & forsyning, PwC Denmark

Thomas har stor erfaring inden for revision og rådgivning af energi- og forsyningsvirksomheder og har, i mere end 10 år, primært beskæftiget sig hermed.

Thomas har stærke formidlingsmæssige kompetencer og formår at gøre det teknisk komplicerede forståeligt. Han underviser på kurser for bestyrelsesmedlemmer i sektoren, ligesom han er med til at holde kurser om regulatoriske forhold i forsyningssektoren. Igennem årene har Thomas været økonomisk rådgiver ved en række virksomhedstransaktioner, fusioner og omstruktureringer i sektoren. Ligeledes har han stor ekspertise i relation til indtægtsregulering, benchmarking og den afledte effekt for forsyningsselskabernes råderum og strategi.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Thomas, hvis du har brug for revision eller blot et godt råd vedr. energi- og forsyningsvirksomheder.

Kontaktinformation

Tlf: 2961 5910

E-mail

Erfaring

 • Vand
 • Spildevand
 • Elnet og elhandel
 • Affald og deponi
 • Vindmøller og anden vedvarende energi.

Særlig indsigt i

 • Regulatoriske forhold
 • Koncerninterne samhandelsaftaler
 • Branchesamarbejder og Omstrukturering
 • Virksomhedstransaktioner.

Kundetyper

 • Aktieselskaber
 • Forbrugerejede selskaber
 • Selvejende institutioner/fonde.
Følg PwC