Integration af finansiel og ikke-finansiel rapportering

En stille revolution har fundet sted i rapporteringen om bæredygtighed. I dag erkender de fleste ledelser betydningen af indsamling og rapportering af ikke-finansielle data, men det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvordan man anvender denne information som et værktøj til strategisk vækst.

Bæredygtighedsdata

Der eksisterer ikke én standard for ikke-finansiel rapportering. Ligesom det tog årtier for regnskabsaflæggelse at udvikle sig til, hvor det er i dag, vil det også tage nogen tid at udvikle en standard for ikke-finansiel rapportering. I mellemtiden adskiller virksomhederne sig i deres syn på, hvor meget tid og hvor mange ressourcer der bør anvendes på at indsamle bæredygtighedsdata, eller hvor præcis de ansvarlige for indsamling af disse data bør være i en organisation.

Stigende behov for gennemsigtighed

Ønsket om mere ikke-finansiel information er stor, og presset fra aktionærer, kunder, lovgivere og medier betyder, at virksomhederne har fokus på, hvordan de kan indsamle og bruge ikke-finansielle data. Til dato har der imidlertid været en ”disconnect” som hos "bæredygtige" virksomheder: Bæredygtighedsinformation er ofte ikke tænkt ind i virksomhedens strategi. En ny trend kaldet integreret rapportering er en del af en bevægelse i retning mod rettidig og gennemsigtig offentliggørelse af ikke-finansielle data, så det kan bruges til at lave real-time, strategiske forretningsmæssige beslutninger.

Kontakt os

Henrik Trangeled Kristensen

Partner, Assurance, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 8932 5662

Følg PwC