Tendenser i den globale forbrugers købekraft

Væsentlige ændringer er på vej i forbrugernes købekraft. Der er sket et skift til nye markeder, og købekraften i Brasilien, Rusland, Indien og Kina er stigende på grund af en voksende middelklasse og store befolkninger. Faktisk forventes købekraften i Kina, Indien og Rusland at være tredoblet i 2018, og Brasilien er ikke langt bagefter ifølge en nylig rapport fra Business Monitor International (BMI).

Ændring i forbrugsvaner

Samtidig er der mange vestlige forbrugere, som begrænser deres forbrug, øger deres opsparing, skifter til billigere private label-mærker, undgår iøjnefaldende og prangende indkøb og spiser hjemme oftere. Mange eksperter mener, at en varig ændring har fundet sted og forventer at denne forsigtighed vil fortsætte, fordi forbrugerne er blevet mere omhyggelige med deres indkøb.

Desuden er forbruget ved at skifte fra baby boomers-generationen til generation X (alder: 29 til 45 år), som er i sin storhedstid, når det glæder forbrug, og generation Y (alder 10 til 28 år), som har været mindst ramt af recessionen. Det anses derfor som mindre sandsynligt, at generation Y vil fortsætte den indkøbsstil, som nogle grupper har tilegnet sig under recessionen.

På baggrund af disse ændringer vil R&C-virksomheder:

  • Sikre at produkttilbud på de nye markeder er skræddersyet specielt til forbrugernes liv, behov og pengepung.
  • Revurdere teknikker til markedsanalyse, således at virksomhederne kan vurdere, hvilke holdninger og adfærdsskift som er permanente, og hvilke som ikke er.
  • Have fokus på faktisk værdi i stedet for opfattet værdi – for eksempel fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet.

Kontakt os

Henrik Trangeled Kristensen

Partner, Assurance, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 8932 5662

Følg PwC