Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Effektiv revision af ejendomsselskaber

Effektiv revision af ejendomsregnskaber forudsætter brancherelevant erfaring og god forståelse for regulering og værdiansættelser på ejendomsmarkedet.

Dine udfordringer:

  • Lovpligtig revision af selskaber der indeholder investeringsejendomme (ejendomsregnskaber).
  • Frivilligt valg af revision af ejendomsregnskaber.
  • Revision af koncernregnskaber - lovpligtige som frivillige
  • Regnskabsmæssige overvejelser om indregning af investeringsejendomme: skal det være til dagsværdi eller kostpris minus afskrivninger.
  • Savner revisionsmæssig rådgivning om best practice for indregning og præsentation af investeringsejendomme.
  • Revision af ejendomme til dagsværdi.
  • Revision af closing – og overdragelsesbalancer i forbindelse med transaktioner.

Sådan løser vi dine udfordringer:

  • Effektiv og værdiskabende revision af regnskaber.
  • Vi forholder os kritisk – og konstruktivt – til opgørelser af dagsværdier og andre væsentlige regnskabsposter.
  • Regnskabsmæssig rådgivning om indregning af investeringsejendomme, sikre at præsentationen inkl. noteoplysninger til fulde overholder gældende krav og compliance.

Kontakt os

Morten Jørgensen

Partner, Revision og rådgivning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3170

Maj-Britt Nørskov Nannestad

Partner, Statsautoriseret Revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3217

Jesper Bo Winther

Partner, Revision og rådgivning, PwC Denmark

Tlf: 3945 9888

Følg PwC