Effektiv revision af ejendomsselskaber

Effektiv revision af ejendomsregnskaber forudsætter brancherelevant erfaring og god forståelse for regulering og værdiansættelser på ejendomsmarkedet.

Dine udfordringer:

  • Lovpligtig revision af selskaber der indeholder investeringsejendomme (ejendomsregnskaber).
  • Frivilligt valg af revision af ejendomsregnskaber.
  • Revision af koncernregnskaber - lovpligtige som frivillige
  • Regnskabsmæssige overvejelser om indregning af investeringsejendomme: skal det være til dagsværdi eller kostpris minus afskrivninger.
  • Savner revisionsmæssig rådgivning om best practice for indregning og præsentation af investeringsejendomme.
  • Revision af ejendomme til dagsværdi.
  • Revision af closing – og overdragelsesbalancer i forbindelse med transaktioner.

Sådan løser vi dine udfordringer:

  • Effektiv og værdiskabende revision af regnskaber.
  • Vi forholder os kritisk – og konstruktivt – til opgørelser af dagsværdier og andre væsentlige regnskabsposter.
  • Regnskabsmæssig rådgivning om indregning af investeringsejendomme, sikre at præsentationen inkl. noteoplysninger til fulde overholder gældende krav og compliance.

Kontakt os

Morten Jørgensen

Partner, Revision og rådgivning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3170

Kristian Bredgaard Lassen

Partner, Revision og rådgivning, PwC Denmark

Tlf: 8932 5522

Maj-Britt Nørskov Nannestad

Partner, Revision og rådgivning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3217

Jesper Bo Winther

Partner, Revision og rådgivning, PwC Denmark

Tlf: 3945 9888

Følg PwC