Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Revision og rådgivning af forsikringsselskaber

Forsikringsbranchenvil også fremover stå over for store regulative ændringer efter Solvens II direktivets implementering.

Vi har fulgt direktivets udmøntning nøje og kan hjælpe med alle aspekter vedrørende Solvency II, da vi har et indgående kendskab hertil og stor erfaring med forskellige tilgange til arbejdet med økonomisk kapital.

Hold dig ajour med forsikringsbranchen 

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev Dialog, hvis du vil holde dig opdateret indenfor forsikringsbranchen.

Udover PwC's nyhedsbrev Dialog, udsender vi også kvartalsvist "PwC - Financial Services kvartalsopdatering forsikring og pension" der  indeholder nyheder i relation til regnskab, revision, skat, CSR, Børsforhold og PwC. Eksempelvis om IFRS 17, Ny revisionspåtegning for 2017 med centrale forhold ved revisionen, Skattemæssige afgørelser / domme, ESG-rapporteringsvejledning, Aktionærrettigheddirektiver, PwC Insurance Banana Skins og øvrige aktuelle PwC-udgivelser.

Kontakt os

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os.

Kontakt os

Per Rolf Larssen

Partner, Financial Services Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3487

Følg PwC