Hensættelser i forsikringsselskaber

Hensættelserne er en af de største og mest beregningstunge poster på et forsikringsselskabs balance og en forudsætning for driften af en rentabel og sund virksomhed.

Til trods for hensættelsernes kompleksitet har de fleste forsikringsvirksomheder godt styr på dem. Men da der løbende kan opstå behov for justering af hensættelserne, er det fornuftigt at indhente en ”second opinion” fra en udenforstående part, som kan udfordre og sparre med de daglige beslutningstagere samt kvalitetssikre korrektheden af de faktisk afsatte midler. Med en grundig reservegennemgang og en god modellering kan forsikringsselskaber reducere usikkerheden betydeligt, således at beløbet til hensættelser kommer så tæt på virkeligheden som muligt.

Kom godt i gang med at sikre korrekte hensættelser

Som sparringspartner giver PwC gerne en second opinion som beslutningsstøttegrundlag for virksomhedens hensættelsespolitik. Vores aktuarer og forsikringsspecialister har stor erfaring med validering, modellering og usikkerhedsvurderinger med henblik på at sikre korrekte hensættelser i større såvel som mindre forsikringsselskaber.

Vores rådgivningsydelser omfatter:

  • Reservegennemgang
  • Rådgivning om ”International Financial Reporting Standards” (IFRS)
  • Vurdering af reserveusikkerhed
  • Udvikling af modeller til beregning af hensættelser.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os.

Kontakt os

Jette Lunding Sandqvist

Partner, Financial Services, Head of Actuarial Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3817

Kontakt os

Per Rolf Larssen

Partner, Financial Services Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3487

Jesper Otto Edelbo

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9275

Følg PwC