CRD IV

Hvilke konsekvenser får CRD IV for dit pengeinstitut? Overholder du kravene? PwC kan hjælpe dig med at sikre, at du overholder regelsættene for Basel III/CRD IV-krav. 

En af de største udfordringer for pengeinstitutterne er implementeringen af Basel III/CRD IV-kravene i perioden 2014-2019. Kravene er en udvidelse af de nuværende CRD-regler. Interne og eksterne interessenter har derfor stor fokus på implementeringen af kravene – både i forhold til nye modeller og governance-problemstillinger.

Er du klar til CRD IV-kravene?

Pengeinstitutterne skal være ajour med kravene og overholde dem, når de løbende træder i kraft de næste år. Kravene betyder markante stramninger for alle pengeinstitutter, herunder:

 • Strammere definition af regulatorisk kapital og krav til kapitalbuffer
 • Strammere krav til SIFI-institutter
 • Udvidelser af modpartsrisikostyringen, fx CVA
 • Forbedret likviditetsrisikostyring (LCR, NSFR)
 • Gearingsratio
 • Øget krav til governance og organisation via bestyrelsesansvar, oprettelse af komitéer mv.

Sådan kan PwC hjælpe dig

PwC’s Basel III/CRD IV-eksperter kan hjælpe dig med at forstå, analysere og implementerer Basel III-kravene og vurdere, hvilken indflydelse kravene har for dit pengeinstitut. Du får adgang til PwC’s internationale netværk samt sparring og erfaring på alle niveauer fra et strategisk til et operationelt niveau i din organisation.

Vi tilbyder flere løsninger, der giver dig et overblik over CRD IV-kravene og konsekvenserne for dig:

 • Forståelse af de regulatoriske krav
 • Review af modeller til implementering
 • Gap-analyse
  Identifikation og analyse af evt. risici  
 • Kapitalberegningsmaskine
  Beregning af dit kapitalbehov
 • RWA-optimering
  Analyse og optimiering af din risikostyring 

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om CRD IV-kravene, og hvad de betyder for dit pengeinstitut? Så book et møde med en af vores eksperter.

Kontakt os

Janus Mens

Partner, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9555

Bo Bager

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9570

Helle Dreyer

Partner, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Følg PwC