ICAAP / Individuelt solvensbehov

Opgørelse af individuelt solvensbehov er et centralt element i opgørelsen af virksomhedens risiko og kapitalbillede.

Det er derfor vigtigt at have interne processer til effektivt at vurdere deres økonomiske kapitalkrav og solvensbehov (Individual Adequacy Assessment Process - ICAAP). Formålet med ICAAP er bl.a. at sikre, at risici identificeres, måles, vurderes og overvåges, at pengeinstituttet har tilstrækkelig kapital til at dække sit økonomiske kapitalkrav, og at det har et passende risikostyringssystem. Se flere eksempler på output af ICAAP:

Danske pengeinstitutter har længe opgjort deres basiskapital. Flere arbejder dog fortsat med at forbedre deres risikostyringssystem bl.a. i forhold til kapitalgrundlag og solvensbehov, kapitalplaner, kapitalmålsætninger og kapitalnødplaner samt timingen i årshjulet og governance setup.

Sådan kan PwC hjælpe dig

Vores eksperter kan hjælpe dig med at skabe tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov på flere områder:

  • Validering af beregninger for individuelt solvensbehov
  • Scenario- og følsomhedsanalyser (opbygning, validering og beregning)
  • Implementering og validering af kapitalplaner, kapitalmålsætning og kapitalnødplaner
  • Sparring omkring pengeinstituttets årshjul og indblik i markedspraksis for governance setup
  • Udvikling og review af ICAAP-rapporten til bestyrelsen og tilsynet
  • Workshops for bestyrelsen, herunder undervisning i beregningsmetoder

Kontakt os

Har du brug for sparring i forbindelse med vurderingen og styringen af din basiskapital eller dit solvensbehov, så er du velkommen til at booke et møde med en af vores eksperter.

Kontakt os

Janus Mens

Partner, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9555

Bo Bager

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9570

Helle Dreyer

Partner, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Følg PwC