Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Treasury Management

I Financial Business & System Integration arbejder vi tæt med virksomheder for at optimere deres treasury organisation og tilpasse til ændrede vilkår i markedet. Dette gøres ud fra en treasury operating model på tværs af tre søjler, som udgør hjørnestenene i treasury:

 • Cash management, hvilket indkluderer bank account management, cash flow forecasting samt payments & collections.
 • Financial risk management, hvilket inkluderer derivathandel for FX og renter, likviditets-, kredit- og modpartsrisiko såvel som hedge accounting og commodity risk management
 • Debt, financing og investment management, hvilket inkluderer intern og ekstern finansiering såvel som Trade Finance produkter og investeringer samt arbejdskapital.

Samspillet mellem forskellige systemer, herunder ERP-systemet, som er nerven i finans, internt i virksomheden, men også infrastrukturen ud af virksomheden fx forbindelserne til banker og andre systemer er fundamentet for ovenstående. Operationalisering af politikker skal sikrer at de mandater treasury har ansvaret for at forvalte, bliver udført i henhold til mandater og fuldmagter, der følger særlige procedurer. Den korrekte og ansvarlige governance sikrer, at der kan handles, følges med og rapporteres på baggrund af de begivenheder der finder sted både internt og ekstern og løbende påvirker virksomhedens risikobillede.

Det er yderst vigtigt med en strukturering af organisationen, som sikrer adskillelsen af funktioner og bringer sikkerhed ind i styringen samtidig med at opstilling af relevante KPI’er for treasury bidrager som et styringsværktøj til udførelsen af den politik og strategi der gælder for virksomheden og giver ledelsen den rapportering der afspejler deres behov.

Vores services i Business & System Integration afspejler den rejse, som enhver virksomhed konstant befinder sig på og den konstante forandring i virksomheden, der udspringer af fx. en ny strategi, opkøb, frasalg, nye fokusområder fra ledelsen eller udefra kommende påvirkninger så som ESG og sustainable finance. Forholdet mellem omsætningen og risici er stærkt korreleret, og derfor er der løbende behov for en tilpasning af forholdene til den aktuelle situation som en virksomhed befinder sig i.

Vores ydelsesområder

Det er essentielt at forstå hvor en treasuryafdeling befinder sig rent udviklingsmæssigt i relation til teknologi, strategi og modenhed. Udfordringen er at forstå, hvordan en treasury afdeling kan flytte sig fra en reaktiv til en proaktiv approach, hvor værdien for virksomheden stiger i takt med at kompleksitet nedbrydes og fordele udnyttes. Med udgangspunkt i PwC’s maturity model, tilbyder vi en analyse, hvor en virksomheds position identificeres, og det således er muligt at angive, hvor strategisk placeret virksomheden er mod udefra- eller indefra kommende påvirkninger. På baggrund af analysen kan vi lave et roadmap for den fremtidige udvikling, samt hvilke handlinger der skal til for at flytte treasury afdelingen højere op på modenheds kurven. Roadmappet indeholder en implementeringsplan og kan dermed bruges som udgangspunkt for den fremtidige udvikling. Målet er i de fleste tilfælde at gøre treasury en strategisk sparringspartner for ledelsen og forretningen.

En treasury politik er et værktøj, der udtrykker hvordan virksomheden har besluttet sig for at forholde sig til financial risk management i bred forstand. Hvilke risici lever virksomheder med, og hvilke ønsker virksomheden at sikre sig mod og hvordan. Treasury politikken skal være et levende dokument, der har CFO’en og bestyrelsens opmærksomhed og skal tages op til review. Men den skal særligt leve i hverdagen blandt de personer der er ansvarlige og involveret i financial risk management. 

Det er vigtigt, at sammenhængen mellem de daglige opgaver bliver bundet sammen af procedurer og understøttet af politikker. Dette hjælper vi med for at sikre forankringen af treasury’s betydning og risikohåndtering helt oppe på bestyrelsesniveau. 

Financial risk management er et område der er uundgåeligt for de fleste virksomheder. Emnet dækker fx. hvordan virksomheden håndterer renteeksponering på fremmedkapital, hvilken strategi der skal benyttes for valutakursudsving og hvor stor eksponering man har i den givne virksomhed. Herudover er det relevant at overveje hvilken modpartsrisiko man har, og hvordan denne styres i dagligdagen, så den understøtter den operationelle drift.

Med erfaring fra både virksomheds- og banksiden hjælper PwC med at udforme din strategi til at håndtere finansiel risici. Strategien skal afspejle sig i løbetider, instrumenter, modparter, data providers og den løbende rapportering så alle de relevante beslutningstagere løbende holdes opdateret. Vi udfordrer de valg som er taget, laver benchmark analyser af peers og udformer en fuld strategi indenfor financial risk management.

I PwC er arbejdskapital et stort fokusområde, og vi har således opbygget en stor erfaring, der dækker danske såvel som internationale kunder. 

Udgangspunktet for en arbejdskapital analyse tager udspring i en benchmarkanalyse, der giver en indikation på, hvordan selskabet eksekverer ift. dets peers. Det typiske forbedringspotentiale overrasker positivt og giver ofte appetit på at få bekræftet potentialet. Forbedringer i arbejdskapitalen kan give plads til og føre til nye projekter, strategiske opkøb, nedbringelse af fremmedkapital og dividende udlodning, men kan også reducere låneomkostninger og forbedre kreditvurderingen af selskabet.

Hvis dit selskab overvejer at lave en børsnotering (IPO), så er der adskillige opgaver, der venter på forude i bestræbelserne på at skabe struktur, overblik og transparens over for potentielle investorer. 

Hos PwC tilbyder vi en fuld IPO readiness assessment, der tager udgangspunkt i alle alle aspekter af treasury. Denne assessment danner grundlaget for at kigge hele selskabets governance framework efter i krogene lige fra roller og ansvarsområder, til politikker, procedurer og rapportering.Vi tager udgangspunkt i hvordan jeres treasury setup ser ud i dag, og hvordan dette er dokumenteret og forankret i jeres treasury politik samt hvilke mangler eller forbedringspunkter der eventuelt måtte være før en IPO.

SAP S/4HANA Treasury system

Der stilles i dag høje krav til treasury afdelinger, og det er forventningen, at treasury ikke blot driftes transaktionelt, men at man er en strategisk partner for forretningen. Teknologi er et essentielt parameter for at opnå den effektivitet og transparens, som det kræver for at blive en strategisk partner, og SAP S/4HANA Treasury er en af de teknologier, der støtter op om udviklingen og fremtiden for treasury. SAP S/4HANA Treasury indeholder Cash and Liquidity Management, Treasury and Risk Management og Receivables Management, men herudover stiller systemet også machine learning, artificial intelligence og process automatisering tilgængelig, hvilket tilsammen medvirker til præcise betragtninger og en mere simpel brugeroplevelse.  

De vigtigste fordele ved at bruge SAP S/4HANA omfatter: 

 • Omkostningseffektivitet: Reducerede totale ejeromkostninger

 • Gennemsigtighed: Øget visibilitet og kontrol over centrale processer

 • Hastighed: Forenkling og automatisering af processer

I PwC er dybt fokuseret på at sikre, at vores kunder med succes transformerer deres treasury-organisation. PwC har et globalt partnerskab med SAP, og via dette hjælper vi virksomheder med at forbedre analyser og rapportering. Med vores globale ressourcer har vi en bred, dyb forståelse og erfaring til at hjælpe virksomheder med at skabe varige konkurrencefordele med SAP cloud-løsninger. Vores integrerede tilgang adresserer den indsats, der kræves for at rense data, afkoble eksisterende it -arkitekturer, forberede og uddanne brugere samt koordinere den overordnede forandringsledelse.

SAP S/4HANA Treasury kerneområder

 • Cash and Liquidity Management
  - Inhouse Cash
  - Cash Management
  - Liquidity Planner
  - Bank Communication Management
 • Treasury and Risk Management
  - Front Office - Deal capture
  - Middle-Office
  - Back-Office - Deal settlement and accounting

 • Receivables Management 
  - Credit, Collections, Dispute management

Kontakt os

Niels Larsen

Partner, Financial Services, PwC Denmark

Tlf: 2022 2033

Andreas Gulløv Widding

Manager, Financial Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3872

Casper Borly

Director, Financial Services, PwC Denmark

Tlf: 2098 6820

Følg PwC