Financial Risk & Treasury

I Financial Risk & Treasury arbejder vi tæt sammen med vores kunder for at optimere deres finansielle risikostyring og handel på de finansielle markeder, optimere deres treasury område, samt tilpasse virksomheden til ændrede markedsvilkår. 

Vores internationale netværk og erfaring kombineret med lokal tilstedeværelse gør os i stand til at forstå kundernes forretningsmodel og operationelle hverdag. Vores team leverer skræddersyede løsninger inden for tre fokusområder: Capital Markets strategy & risk, Treasury Solutions samt Balance Sheet Remediation. Vi rådgiver og støtter vores kunder med at få styr på deres finansielle risici herunder sikre compliance med ny lovgivning. Vi hjælper med at udvikle og optimere treasury området samt støtter oprydningsprogrammer i de finansielle virksomheder samt etablering af bæredygtig infrastruktur - dét vi kalder for Balance Sheet Remediation.

Vores services afspejler den rejse, virksomheden er på, og den konstante forandring der kræves fx. ved ny strategi, skærpede regulatoriske krav eller udefrakommende påvirkninger såsom øget volatilitet på de finansielle markeder samt energi og råvaremarkeder. Der er derfor løbende behov for en tilpasning af virksomheden til den aktuelle situation, så man hurtigt kan omstille sig de muligheder, der ligger i det marked, man opererer i.

Vores tre fokusområder

Med erfaring fra både buy-side og sell-side hjælper vi vores kunder med at udforme strategier til at håndtere finansielle risici, værdiansætte aktiver og investeringer. Vi optimerer og strømliner jeres operating model således, at den kan håndtere øget kompleksitet, som vi ser bl.a. på råvare, aktie- samt energimarkedet. 

Vores kunder oplever typisk disse udfordringer:

 • Markedshandel samt rapporteringsværktøjer er forældede eller efterlever ikke ny regulering
 • Markedsovervågningen er utilstrækkelig og ikke dækkende i forhold til virksomhedens forretningsmodel og omfang
 • Finansielle risiko- og/eller værdiansættelsesmodeller er mangelfulde, forældede eller ikke eksisterende

Vi kan bl.a. hjælpe jer med disse løsninger:

 • Strategirådgivning: Optimering af kapital, udvikling og sanering af finansielle produkter samt muligheder på energimarkederne samt råvarehandel (produkter, transaktioner, markedssegmentering etc.)
 • Finansiel risiko & kapitalmodellering: Best in class risikomodeller og værdiansættelse af virksomhedens finansielle eksponering og investeringer
 • Råvarer og energihandel: Hjælp til at håndtere, udnytte, samt implementere den rette forretnings- og operating model til at navigere muligheder og risiko på råvare- og energimarkedet
 • Forebyggelse af markedsmanipulation: Støtte til en afdækning af virksomhedens forretningsmodel og omfang, således at risici effektivt kan kontrolleres og overvåges. Yderligere assisterer vi med hjælp til at foretage risikovurderinger, systemimplementeringer og hjælp til at udarbejde en governance model (processer og politikker).

Vi arbejder tæt sammen med virksomheder for at optimere deres treasury organisation og tilpasse den til de aktuelle markedsvilkår. Vores mål er at sikre, at risiko og profit er afstemt, og at din virksomhed er velpolstret til at reagere og navigere i de udfordringer, jeres virksomhed står overfor. 

Vores kunder oplever typisk disse udfordringer:

 • Manglende risiko, likviditet, eksponeringskontrol samt bankopsætning
 • Forældede eller ineffektive treasury- og råvaresystemer
 • Mangel på en udbygget treasury-funktion
 • Skabe fremdrift i projekter samtidig med at de daglige arbejdsopgaver udføres 

Vi kan bl.a. hjælpe jer med disse løsninger:

 • Operational treasury: Vi kan assistere med med at optimere jeres treasury operating model i relation til mennesker, teknologi, processer, strategi og udvikling
 • Transform driven treasury & commodity: Vi kan assistere jer med at udvælge, implementere og opgradere treasury, payment og commodity systemer
 • Simpel treasury: Vi kan assistere jer med at med at igangsætte treasury-processer 
 • Interim treasury: Vi kan understøtte jeres treasury-funktion midlertidigt med en erfaren treasury profil

I en kompleks verden med stigende regulatoriske krav, skiftende markedsvilkår samt øget bevågenhed fra offentligheden, oplever vi et stigende behov fra vores kunder i form af rådgivning og støtte til simplificering, effektivisering samt oprydning i konkrete dele af forretningen. 

Vores kunder oplever typisk disse udfordringer:

 • Nye og/eller skærpede regulatoriske krav (såsom markedsmisbrugsforordningen)
 • Uventede finansielle tab og/eller udfordringer med at skabe transparens i performance (såsom gældshåndtering)
 • Udfordringer med at tilpasse eller have ineffektive processer, systemer og governance modeller

Vi kan bl.a. hjælpe jer med disse løsninger:

 • Debt Management: Rådgivning og assistance til optimering og simplificering af systemer, processer og modeller samt konkret assistance til oprydning i historiske sager 
 • Governance Modeller & Performance Management & ESG-optimering: Udvikling af styringsmodeller herunder governance modeller, KPI’er, løbende opfølgning og rapportering
 • Implementering af ny lovgivning: Rådgivning i forbindelse med ny regulering, herunder GAP- analyse, udvikling og implementering af løsninger

Læs mere om gældshåndtering (debt management)

Kontakt os

Frank Svendsen Nørring

Partner, København, PwC Denmark

5124 1058

E-mail

Følg PwC