Financial Crime Unit

Financial Crime Unit (FCU) beskæftiger sig med rådgivning inden for bekæmpelse og forebyggelse af finansiel kriminalitet, hvor især antihvidvask er en ressourcetung opgave for finansielle institutioner.

I FCU drager vi nytte af vores erfaringer og kompetencer inden for teknologi, regulering og efterforskning. Vi har mere end 2.000 dedikerede medarbejdere på globalt plan, som beskæftiger sig med bekæmpelse af finansiel kriminalitet som fx hvidvask, overtrædelse af sanktioner, bedrageri, bestikkelse, korruption og cyberkriminalitet gennem både strategisk og taktisk rådgivning samt operationel håndtering. 

Vores team består af erfarne medarbejdere, som i samarbejde med dygtige leverandører og gennem løbende uddannelse konstant bliver dygtigere. Med denne tilgang har vi opbygget et team baseret på erfaringer indhentet på tværs af institutioner og kompetencer. 

Vores integrerede tilgang til at håndtere de risici, der relaterer sig til finansiel kriminalitet, er designet til at beskytte din virksomhed mod utilsigtet at blive udnyttet til eller være offer for finansiel kriminalitet. Her kan du læse mere om vores tilgang til bekæmpelse af finansiel kriminalitet, herunder produkter og ydelser samt vores perspektiver på aktuelle temaer inden for finansiel kriminalitet.

Vores kernekompetencer

Finansielle institutioner har længe haft stor fokus på at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, samt behandling af sanktioner som en del af deres daglige operations. I takt med at kravene på dette vigtige område stiger, oplever flere virksomheder inden for den finansielle sektor et stigende behov for hjælp til at effektivisere og forbedre den øgede mængde arbejde, der ligger i at forblive compliant.

Vi står klar til at hjælpe finansielle institutioner med antihvidvaskprogrammer og remedieringsopgaver i alle størrelser, hvor vi i samarbejde med vores globale netværk råder over dybdegående ekspertise for at kunne hjælpe din virksomhed.

Læs mere

I de seneste år har tilsynsmyndighederne fokuseret på finansielle virksomheders evne til at reagere på og håndtere bedrageri og økonomisk kriminalitet for at beskytte kunder og samfundet. Finansielle virksomheder er bedst rustet mod følgeskaderne fra bedrageri, hvis de fuldt ud forstår at identificere og analysere de risici, der gør de finansielle institutioner mest sårbare. Herunder forstår at udvikle sin evne til at reagere på og håndtere bedragerisager hurtigt og effektivt, når de opstår.

Hos PwC kan vi bistå dig med nogle af de udfordringer, din virksomhed møder i forbindelse med bedrageri. Udfordringerne kan blandt andet være:

 1. Finansielle tab relateret til bedrageri, samt problemer med at identificere manglende kontroller og hvor truslerne for bedrageri er størst

 2. Øget behov for analyse af risiko for bedrageri som følge af aktivitet på nye markeder relateret til nye produkter og forretninger

 3. Mangel på ressourcer eller ekspertise til udførelse af risikovurderinger samt efterforskning inden for bedrageri

 4.  At ledelsen ønsker at opdatere forretningsgange og processer for at identificere hvilke kontroller, der skal prioriteres at forbedre

 5. At identificere årsager til og reagere rettidigt på højt profilerede bedragerisager 

 6. At de totale omkostninger ved det nuværende bedragerisetup og eksisterende kontroller er for høje og ikke længere passende eller acceptable for forretningen

 7. Stigende regulatoriske krav og forventninger fra kunder og samarbejdspartnere.

PwC kan give din virksomhed et klart overblik over virksomhedens eksponering for bedrageri ved at gå skridtet videre end kerneydelser inden for compliance, interne kontroller og traditionel risikostyring. 

Vi tilbyder: 

 • sofistikerede og fleksible tilgange til bedrageriforebyggelse, som tilpasses din virksomheds behov og forventninger samt de udfordringer, som din virksomhed står over for. 

 • en holistisk tilgang, som forbinder bekæmpelsen af bedrageri med andre områder af finansiel kriminalitet.

 • førende metoder, analytiske værktøjer og acceleratorer, der skaber en hurtig leverance af værdi. Dette inkluderer vores fraud management framework, fraud risk taxonomy, analytics dashboards, root cause analysis framework og benchmarking af programeffektivitet.

 • stærke og integrerede kompetencer i teknologi og analytics, der inkluderer ressourcer med erfaring i udvælgelse og implementering af teknologi til bekæmpelse og identifikation af bedragerievents samt udførelse af analyser til optimering. PwC udfører research på nye udbydere af teknologi til bedrageriforebyggelse, der løbende udvikles som del af vores DeNovo-program - dette repræsenterer tusindvis af timers research udført af vores team og opdateres løbende.

 

Globaliseringen og stigningen i antallet af internationale forretningsforbindelser har medført en øget risiko for international korruption. Ligegyldigt hvilken skala korruptionen eller bestikkelsen foregår i, kan den medføre store konsekvenser. Om det foregår i regeringer og offentlige myndigheder eller private organisationer, er korruption med til at svække nationer. Mange regeringer anerkender disse problemer og tager derfor korruption meget alvorligt, hvilket ses i tiltag såsom US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og UK Bribery Act. Myndighederne efterforsker korruption i offentlige og private erhverv for at promovere fair og transparente forretningsgange. 

Hos PwC forstår vi, at din virksomhed har behov for at være et skridt foran udviklingen og i stand til at identificere og bekæmpe korruption og dets indflydelse på organisationen, så din virksomhed kan leve op til internationale standarder og fortsætte den globale udvidelse.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Kontakt os

Bo Bager

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9570

Lars Fich

Senior Manager, Financial Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 9235

Følg PwC