Financial Markets & Risk

Financial Markets & Risk fokuserer på forandringer i forretningsstrategier og modeller der opstår som konsekvens af nye reguleringer og skift i den finansielle sektor. Vores internationale netværk og erfaring kombineret med lokal tilstedeværelse gør os i stand til at forstå kundernes forretningsmodeller og operationelle opsætning, for dermed at levere skræddersyede løsninger og ydelser af høj kvalitet. Teamet er involveret i adskillige projekter der dækker vores fokus, herunder ændringer i investeringsstrategier mod alternativer investeringer, rådgivning i M&A transaktioner og projekter samt regulatorisk implementering og due diligence.

Vores tre fokusområder

Assistere Asset & Wealth Management-segmentet med at udnytte nye muligheder på turbulente markeder

I Asset & Wealth Management (AWM)-segmentet er investorerne begyndt at finde nye måder, hvorpå de kan håndtere deres kapital. De tager den digitale teknologi til sig og ændrer den måde, hvorpå de interagerer med AWM-virksomheder. De er i stigende grad interesseret i bæredygtighed og andre ikke-finansielle aspekter af investering. De anerkender den større konkurrence i AWM-sektoren og holder øje med omkostninger og effektivitet – og gransker også ofte virksomhedernes aktiviteter. Værdi skabes via leverandører (forvaltere) eller distributører (fonde) af investeringsmuligheder. Der findes en lang række komplekse lovgivningsmæssige definitioner og forpligtelser rettet mod fonde – såsom risikomodeller og central investordokumentation. Desuden er det vanskeligt at kvantificere og endnu vanskeligere at reducere finansielle og ikke-finansielle risici.

Se case

Assistere banker med at håndtere udfordringer i forhold til kapitalafkast og optimeringspotentiale

Regulatoriske reformer, strengere kapitalkrav, overvejelser i forhold til risikostyring, disruptive teknologier, et lavt rentemiljø og øgede rapporteringskrav udgør udfordringer for væksten på bank- og kapitalmarkederne. Der er behov for avancerede strategier og løsninger, hvis finansielle institutioner skal opnå en konkurrencefordel.

Vi har gennemført kvantitative undersøgelser af NPE-reguleringen (misligholdte eksponeringer), hvor vi konstaterede, at de fleste danske institutter vil blive påvirket, enten på kundeniveau og/eller på porteføljeniveau - og dermed se procentvise forskydninger i NPE og øgede krav. 

Det er usikre tider for alle virksomheder, og der er mere end nogensinde behov for et værktøj til solide kreditvurderinger af leverandører og kunder. Det er vores erfaring, at en velafbalanceret struktur for risikostyring omfatter mere end finansielle KPI'er. Vi har udviklet en enkel metode, inklusiv underliggende model,, som på kort tid kan integreres i de daglige forretningsmæssige beslutninger og dermed sikre strukturerede målinger og indsigt.

Se case

Gennemsigtighed på produkter, risiko og processer for at øge profitabilitet

Stigende regulatoriske krav og granskning kombineret med en agenda på omkostningsreduktion, tvinger mange finansielle institutioner til at tænke på nye måder at arbejde på. Dette dækker områder som ordentlig governance på produkter og en gennemsigtig i organisationens risiko på tværs af af forretningen. Vi har eksempelvis assisteret kunder med at få en ordentlig forståelse for de produkter de udbyder og profitabiliteten heraf.

Et andet element, drevet af omkostningsfokus og konsolidering i både bank og pensionssektor, er forbedring af processer på tværs af investeringslivscyklus, lige fra der foretages en investering til denne er afviklet og rapporteret. Vi har oplevet at kunder har konsolideret uden at have fuldt overblik over de operationelle konsekvenser, hvilket har påført højere omkostninger der ødelægger selve casen for konsolidering og omkostningseffektivisering. Vi har derfor hjulpet kunder med implementering af skalerbare løsninger indenfor finansiel regulering, effektivisering af handelsprocesser inklusiv gennemlysning af operationelle funktioner.

Kontakt os

Frank Svendsen Nørring

Director, PwC Denmark

Tlf: 5124 1058

Følg PwC