Financial Services Consulting & Technology

I PwC’s Financial Services Consulting & Technology har vi samlet et team af management-konsulenter, der har stor erfaring med at skabe værdi og resultater for kunder i den finansielle sektor.

PwC’s Financial Services Consulting & Technology udfører rådgivning i forbindelse med forandringer og større transformationer i finansielle virksomheder. I vores team har vi en dyb indsigt og stor ekspertise med rådgivning i den finansielle sektor og de teknologier, der influerer denne. Vores team af rådgivere kan bistå i hele processen fra strategi, design og eksekvering til gevinstrealisering.

Vores tilgang til Consulting & Techonology

Vi kombinerer vores unikke erfaring samt dybe forståelse for den finansielle sektor med de strategiske, forretnings-, lovgivnings- og teknologimæssige rammer, den opererer indenfor. Vi bidrager med erfaring og viden omkring samtlige organisatoriske lag og trækker på kompetencer fra både ind- og udland.

Vi hjælper med at drive implementeringen af fremtidssikrede transformationsprogrammer i den finansielle sektor. Vi har forankret erfaring fra flere transformationsprojekter (strategisk, finansiel, digital, og it-transformation). PwC’s Financial Services Consulting & Technology sikrer, at den forretningsdrevne transformation understøtter de strategiske mål og bistår i hele processen – fra formulering af de strategiske mål og succeskriterier, til transformationen er succesfuldt gennemført og forankret i organisationen.

Vi hjælper med at fremtidssikre forretningsmodeller ved at udnytte og inkludere de nyeste tendenser og teknologier i de finansielle markeder. Dette gøres blandt andet via et tæt samarbejde med danske og udenlandske FinTech-virksomheder. Gennem bistand til flere succesfulde public funding-ansøgninger har PwC’s Financial Services Consulting & Technology oparbejdet et unikt kendskab til samt samarbejde med FinTech-virksomhederne i Danmark.

Vi yder ekspertrådgivning om alt fra it-modernisering og it-strategi til digitale transformationsprojekter og mulighederne ved FinTech.

Vi arbejder med forandringer for at skabe merværdi og sikre en bæredygtig platform for vækst for vores kunder. Vi eksekverer gennem en tværfaglig og international profil, hvor vi arbejder tæt sammen med vores kolleger i Financial Services – Actuarial, Risk & Compliance, Data & Systems, Assurance, Tax og Real Estate – samt inddrager vores internationale netværk. Herved stiller vi altid med det skarpeste hold.

Vi kan hjælpe din virksomhed med

Blockchain

PwC kan hjælp med at forstå, hvilke problemstillinger blockchain kan løse for netop din virksomhed og analysere, hvordan teknologien kan anvendes til at effektivisere og styrke forretningsgange samt reducere omkostninger. Vi kan også hjælpe med at adskille hype fra virkeligheden og understøtte med sparring om, hvordan blockchain kan påvirke forretningen på sigt, samt hjælpe med proceskortlægning og proof of concept (PoC) for din virksomheds fremtidige brug af teknologien. Vi har globale ressourcer med dybdegående erfaring med udførsel, implementering og skalering af effektive og sikre blockchain-løsning.

Change Management

Forandringsledelse er en forudsætning for at realisere tilsigtede fordele og investeringsafkast. Change management giver værktøjer og metoder til at hjælpe organisationen i overgangen fra deres nuværende situation til den ønskede fremtidige situation.

Vi kan hjælpe med at:

 • Vækste indtægter herunder ledelse og kundeorienteret
 • Fjerne kompleksitet ved en agil organisation
 • Reducere omkostninger med en omkostningsbesparende tankegang
 • Operere globalt
 • Opbygning af de rigtige kompetencer og engagement
 • Ændret beslutningstagning
 • Integrere forandringer succesfuldt med en kultur integration.

Ligegyldig hvilken forandring I står overfor, kan vi supportere forandringen og sikre gevinstrealisering ved at forankre den nye situation blandt jeres medarbejdere via change management.

De vigtigste mål for vores change management indsats er at drive tilpasning og udvikle fortalere for forandringen blandt alle niveauer af ledelsen og dermed identificere effekten af den fremtidige proces, organisatoriske strukturer og krav til medarbejderne ifm. understøttelsen af fremtidens forretningsbehov. Det vil fremadrettet forberede organisationen, og sikre at personalet forstår og accepterer den fremtidige tilstand, og dermed kan fungere effektivt i de nye omgivelser.

Digital Transformation

Den digitale udvikling skaber nye muligheder i den finansielle sektor, men stiller også nye krav til it-organisationen og dennes kompetencer. Der er mere fokus på brugerdrevet udvikling, mere samarbejde på tværs af økosystemer og understøttelse af realtidsinformation. 

Vi kan hjælpe med:

 • Digitalisering af serviceydelser, funktioner og sektorsamarbejde
 • Styring af kundeoplevelser
 • Transformation af kernesystemer
 • Automatisering og robotics.

Digital Strategy Excellence

Digitale forretningsmodeller stiller nye krav til it-organisationens rolle og eksekveringsevne. Digitalisering og nye digitale services udfordrer it-organisationen. Integrerede løsninger, partnerskaber og automatiserede services betyder, at it-organisationen får en strategisk kernerolle i virksomheden frem for at have fokus på drift og support af de administrative platforme.

Nye markeds- og forretningskrav om øget digitalisering, agilitet og brugerdrevet udvikling kræver effektive processer og en agil tilgang. Omstillingen kræver nye metoder, værktøjer og praksis både i forretningsudviklingsfunktioner og it-organisation. Processen er udfordrende og skal gennemføres, uden at den daglige forretning og den strategiske udvikling går i stå.

Finance Transformation

Kravene til CFO’er i den finansielle sektor har aldrig været større – der skal tages stilling til øgede regulatoriske krav, leveres mere værdi for en lavere eller stagnerende omkostning og konkurrenter der til stadighed udvikler nye produkter, digitale platforme og værktøjer. Men hvad er økonomifunktionens umiddelbare modsvar? Finance transformation-ydelsen er et bredt begreb og kan variere i dybde, indhold og implementeringsparathed. Fællesnævneren er, at vi sammen med jer skaber den platform, som kan sikre, at jeres økonomifunktion står stærkt i fremtiden.

Vi kan hjælpe din vikrsomhed med:

 • Vision og målbillede for økonomi, baseline og benchmark, target operating model, roadmap, business case og implementeringsplan
 • Vi udvikler løsningerne og gennemfører projektet sammen med jer for at sikre størst mulig ejerskab og for at sikre implementerbarhed efter projektets afslutning – uagtet om det er et ”quick study”, som gennemføres over et par workshopdage, eller det er et fuldt finance transformation-forløb, som typisk gennemføres over en tremåneders periode. Vi har stor erfaring med dette i den finansielle sektor.

FinTech 360◦ rådgivning

FinTech-agendaen har ført til en markant vækst i antallet af serviceydelser og nye produkter. De nye FinTech-produkter er i langt højere grad kunde- og brugerdrevet. FinTech-virksomhederne er langt mere agile og ”build-measure-learn”-fokuseret i deres tilgang til markedet. Nye produkter og virksomheder udfordrer og skaber nye muligheder for de etablerede virksomheder i den finansielle sektor.

De etablerede virksomheder skal tage stilling til, hvilken markedsposition der er den rette i forhold til de nye FinTech-virksomheder og deres løsninger, samt hvilke løsninger der er relevante, og hvilken samarbejdsmodel der er mest optimal. 

PwC kender markedet, interessenter, forretningsmodeller og bistår både opstarts- og etablerede virksomheder i realisering af markedstiltag og initiativer. Vi har dybdegående kendskab til både det danske og internationale FinTech-miljø og kender de faktorer, som er udslagsgivende for FinTech-løsningerne.

PwC kan hjælpe med:

 • FinTech-samarbejdsmodeller
 • Integration af digitale serviceydelser på eksisterende platforme
 • Digital forretningsudvikling og markedsstrategi.

Forretningsstrategier

Det er udfordrende for mange virksomheder at eksekvere på strategier. Der er en modsætning mellem, hvad virksomhederne har til formål at opnå, og hvad de er i stand til gøre; Strategy-to-execution-gap. Vi kan bidrage til udformningen og eksekveringen af relevante strategier med anerkendte metoder fra vores globale netværk. Globalisering, teknologisk udvikling og øget konnektivitet har udfordret traditionelle tilgange til forretningsstrategi. PwC’s tilgang ”Ways to play” har fokus på virksomhedens specielle kapabiliteter som det drivende element for strategieksekveringen.

Virksomheder vinder ved at træffe valg om, hvem de er. De definerer og udvikler en value proposition, der adskiller dem. De identificerer de få muligheder, der vil gøre dem i stand til at levere mere effektivt end nogen af deres konkurrenter. De bygger og udvider deres portefølje af produkter og tjenester – altid i overensstemmelse med deres karakteristiske egenskaber. Kort sagt, disse virksomheder forpligter sig bevidst til en identitet – ikke er baseret på, hvad de sælger, men på hvad de gør. PwC kan være behjælpelig med at facilitere og forankre strategien i organisationen.

Vi gør det klart for vores kunder, at forretningsudvikling er en løbende proces, og sammen identificerer vi initiativer, der gør værdiskabelsen bæredygtig og lægger planer for fremtidige ændringstiltag for strategierne. Dette har vi stor erfaring med i den finansielle sektor.

Forretningstransformationer

Forretningstransformationer dækker bredt over forandring af, hvordan forretningen understøtter produkter og services til kunden. Transformationer tager udgangspunkt i virksomhedens strategiske beslutninger om kundens og forretningens muligheder, og hvordan dette kan blive realiseret bl.a. i forhold til systemunderstøttelse og digitaliseringsmuligheder.

I PwC har vi en meget bred erfaring med forretningstransformationer, og vi vil derfor kunne understøtte jer og jeres forretning i gennemførelse og gevinstrealisering heraf. Vi kan således hjælpe jer med at sikre den succesfulde forretningstransformation ved bl.a. at assistere jer med:

 • Program- og projektledelse af komplekse transformationer
 • Business case
 • Analyse af strategiske beslutninger
 • Kravspecifikation og procesoptimering
 • Interessenthåndtering, leverandørvalg og -styring
 • Løbende kvalitetssikring
 • Gevinstrealisering.

IT-modernisering

Nye markeds- og forretningskrav om øget digitalisering, agilitet og brugerdrevet udvikling kræver en udskiftning eller modernisering af kernesystemet. Vi sørger for, at virksomheden kommer sikkert igennem processen, uden at den daglige forretning samt strategiske udvikling går i stå.

Vi kan hjælpe med:

 • Modernisering af de centrale kernesystemer
 • Integration mellem modernisering, produktudvikling og implementering af compliance-krav.

Operating Models

Virksomheder har et fundamentalt mål om at skabe en effektiv og agil organisation samtidig med at omkostningerne holdes under kontrol. Dette mål skal kunne kombineres med en række markedsforhold, hvorfor det er afgørende for virksomheder at tage stilling til, hvordan de tilpasser deres organisation til deres strategi. Virksomhedens strategiske betingelser er specificeret af en række designprincipper, som skal være understøttet af dens operating model. 

Designprincipperne sætter fokus på et eller flere af disse områder:

 • Værdikilder og -skabelse
 • De kritiske beslutninger og processerne bag værdikilderne
 • Definition af scope og forretningsbegrænsninger
 • Afdækning af kompetencer, der er essentielle for at opnå virksomhedens mål
 • Formulering af styrker, der skal udvikles, samt svagheder, der skal adresseres

Vi hjælper kunder med at udvikle handlingsrettet indsigt samt allokering af kompetencer, der understøtter en bæredygtig forandring i virksomheden.

Procesanalyse

Procesforbedringer eller -forandringer muliggøres kun ved brug af de rette analyseværktøjer. Succesfulde projekter med ændring af forretningsprocesser tager udgangspunkt i detaljeret og kompetent forretningsanalyse af ændringspåvirkningen. Oftest skyldes mislykkede projekter ikke teknologiske fejl, men i højere grad en mangel på kompetent forretningsanalyse. Organisationer oplever både internt og eksternt pres på deres operationelle processer. Dette skaber et behov for procesanalyser, der har til formål at forbedre effektivitet i virksomhedens processer. Dette kan bl.a. inkludere følgende:

 • Agilitet: Vi oplever, at vores kunder har behov for øget agilitet og fleksibilitet i eksekveringen af ledelsens beslutninger. En øget kompleksitet og flere opgaver kræver fleksible og dynamiske arbejdsmiljøer, der er i stand til at absorbere relevante teknologiske ændringer og dermed kapitalisere på procesforandringerne, vi ser i den finansielle sektor.
 • Produktivitet: Vi oplever krav om øget enkelthed, fleksibilitet og effektivitet i de processer og værktøjer, vores kunder bruger i udviklingen og driften af deres forretning.
 • Procesforbedringer: I samarbejde med vores kunder identificerer vi processer og procedurer, som bør opdateres rettidigt og struktureret i overensstemmelse med det givne forretningsmiljø.
 • Automatisering af processer: Vi afdækker og analysere virksomhedens potentiale for anvendelse af robotics.

I PwC følger vi en struktureret tilgang til top-down-analyse af forretningsprocesser med det formål at adressere kundens strategiske positionering og implementering af procedurer og systemer.

Kontakt os

Torben Leth

Partner, Head of Digital Transformation, PwC Denmark

Tlf: 5183 7958

Følg PwC