Skab compliance i din pharmavirksomhed

Pharma-, biotek- og medicovirksomhederne står over for mange udfordringer ift. overholdelse af lovgivning og regler. Har din virksomhed styr på compliance til at håndtere globalisering, informationssikring, komplekse forretningssamarbejder, øgede forventninger til gennemsigtighed, strammere rapporteringskrav og intensiveret håndhævelse?

Identificér risici i dine aktiviteter

Få en kritisk gennemgang af dine globale forretningsaktiviteter, og identificér mulige strategiske, omdømmemæssige og personlige risici. PwC står klar til at undersøge status på compliance i jeres globale aktiviteter, herunder:

 • Markedsadgang
 • Salgs- og markedsføringsmetoder
 • Gennemsigtighed i virksomhedens udgifter til læger, eksperter og sundhedsorganisationer
 • Brug af tredjepartsserviceydelser
 • Kliniske test
 • Patientsikkerhed og -fortrolighed

Skab en effektiv risikostyring

Etablér et robust, smidigt og teknologibaseret compliance-program med integrerede resultatmål. PwC’s specialister har stor erfaring med at opbygge compliance-programmer, der sikrer din virksomhed flere fordele fx:

 • Etiske og bæredygtige risikostyringsprocesser, så din virksomhed kan styre evt. risici i jeres daglige arbejdsgange
 • Hurtig reaktion på kriser vdr. retssager og lovoverholdelse
 • Slipper for dyre, ineffektive metoder, hvor der reageres på regulering, undersøgelser eller revisionsresultater med enkeltstående eller overdrevne løsninger.

Styrk dit omdømme med en sikker strategi

Undgå økonomiske tab og skade på omdømmet med en effektiv compliance- og risikostyringsstrategi. PwC kan hjælpe dig med at udarbejde en compliance- og risikostyringsstrategi, som er afpasset din virksomheds forretningsmål og målsætninger og kombinerer kultur, processer og teknologi. Du opnår dermed:

 • Forbedret reaktionsevne i forhold til regulering
 • Styrkede processer og kontroller
 • Fastsættelse af primære risikoindikatorer knyttet op på resultatmål
 • Opbygning af konkurrencefordele
 • Reduktion af omkostningen forbundet med lovoverholdelse
 • Øget gennemsigtighed for virksomhedens interessenter
 • Hurtig respons ift. at begrænse økonomiske tab ved manglende overholdelse
 • Opnåelse af langsigtede mål på compliance-området

Sådan hjælper vi dig

Vi er en del af et globalt netværk af specialister inden for pharma, medico- og biotekindustrien med særlig ekspertise inden for compliance. Vores netværk giver os en unik adgang til lokal viden og erfaring på et globalt plan.

Book et uforpligtende møde med vores specialister, og få en snak om din virksomheds behov for rådgivning inden for compliance.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Chief Sustainability Operating Officer, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Følg PwC