Tendenser i medicinalbranchen

Medicinalindustrien er inde i en periode med voldsomme ændringer. Det sker pga. af øget granskning af driftsmæssig praksis og forskningsmetoder såvel som vanskelige spørgsmål vedr. sikkerheden af lægemidler på markedet. Mange analytikere giver udtryk for, at branchen er på vej væk fra en æra med masseproducerede lægemidler hen imod en ny model for udvikling af lægemidler, der omtales som 'personaliseret medicin'.

De væsentlige forhold med indvirkning på virksomheder i medicinalbranchen omfatter:

Udvikling af innovative lægemidler og øget produktivitet inden for forskning og udvikling

Virksomhederne skal være hurtige til at få nye produkter ind på eksisterende og nye markeder. Dels for at opnå tilstrækkeligt udbytte af en begrænset patenttid og dels for at opveje udviklingsomkostningerne, som kan overstige USD 800 mio. pr. lægemiddel. Problemstillingerne i forbindelse med effektiv gennemførelse af forskning og udvikling er komplekse og rækker videre end til blot det videnskabelige aspekt. Lovgivningsmiljøet er ligeledes en nøglefaktor, der påvirker alle i processen.

Pres på priserne og faldende avancer

I strid med den almindelige opfattelse udgør lægemidler kun en lille andel af de samlede udgifter til sundhedssektoren. Medicinalvirksomhedernes høje lønsomhed gør dem til et relativt let mål for udbydere af sundhedsydelser, som søger at reducere omkostningerne. En af løsningsmodellerne for disse virksomheder er at have en effektiv styring af deres driftsomkostninger.

Omdømmestyring

Til trods for, at virksomhederne overholder kvalitetssikringer og myndighedskrav, kan en række produkttilbagekaldelser skabe mistillid blandt forbrugerne. Det kan føre til, at offentligheden forlanger alternative forretningsmodeller, som kan pålægge uacceptable kontroller og begrænsninger på aktiviteterne.

Styring af overholdelsen af myndighedskrav

Medicinalindustrien oplever en periode med øget granskning fra myndighedernes side på en række områder. Branchen vil derfor blive stillet over for at skulle bevæge sig væk fra den nuværende krisestyrede indgangsvinkel til at overholde myndighedskrav og implementere en sammenhængende strategisk fremgangsmåde. Overholdelsesaspektet skal indbygges i den måde, virksomhederne driver forretning på.

Kontakt os

Torben Jensen

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 2373 2228

Følg PwC