Industri 4.0: Den fjerde industrielle revolution – mulighed eller trussel?

Vi er i en tid, hvor produkter, services og tjenesteydelser i hastigt tempo udvikles digitalt. Og samarbejdet mellem virksomhed, leverandør og kunde bliver mere og mere effektivt som en naturlig konsekvens af, at data anvendes og deles på en enkel og effektiv måde. I branchen tales der i dag om, at vi er på vej mod den næste industrielle revolution - også kaldet "Industri 4.0" - drevet af den hurtigt accelererende digitale it-udvikling.

Helt konkret handler Industri 4.0 om at integrere "intelligente fabrikker" i produktionssystemet ved at kombinere decentraliseret styring med maskiner, produkter og komponenter, som kan kommunikere med hinanden. Fremtidsscenariet er fleksible produktionsanlæg, der kan omkonfigureres og være i stand til at specialfremstille produkter helt ned til de individuelle enheder. En øvelse, der kræver indsigt i de digitale muligheder og strategiske investeringsbeslutninger, og som i sidste ende vil sikre den fremtidige vækst og indtjening.

Det er vigtigt for Danmark at fastholde en stærk konkurrenceevne og være et foregangsland mht. innovation og digitalisering. For danske virksomheder er det således vigtigt at se fremad og ruste sig til mulighederne og konkurrencen i den digitale industrielle omstilling.

Vi kan hjælpe dig med:

  • Udvikling af strategi
  • Vurdering af digital modenhed
  • Tilpasning af eksisterende forretningsmodeller og identifikation af nye
  • Organisatoriske ændringer
  • Vejledning for it, for eksempel, udvælgelse og planlægning for indførelse af ny teknologi
  • Optimering af horisontale og vertikale værdikæder.

Kontakt os

Jesper Vedsø

Partner, PwC Denmark

Tlf: 2134 5307

Følg PwC