Metalindustrien

Vi har omfattende og mangeårig erfaring med betjening af såvel store som mindre metalvirksomheder, både i Danmark og globalt set. Denne erfaring gør os i stand til at løse en række problemstillinger, som adresserer sig specielt til metalvirksomheder.

Udfordringer i metalindustrien

Igennem vores erfaring med metalindustrien ved vi, at de udfordringer, som kendertegner branchen i dag, er:

  • afdækning og controlling af råvarekøb
  • løbende teknologifornyelse
  • CO2 handel (Kyoto aftalen)
  • EU bestemmelserne om mærkning og bortskaffelse af udtjente vare.

Best practice i metalindustrien

I vores løsning af komplekse problemstillinger har vi desuden direkte adgang til PwC's internationale database Global Best Practice. Vores opgaveløsning inden for segmentet omfatter revision, rådgivning og skatteforhold. Herudover har vi lokalt mulighed for at inddrage specialistviden inden for områder som skatte-, moms- og afgiftsrådgivning, køb- og salg af virksomhed, miljørådgivning, rekonstruktion af kriseramt virksomhed, ledelsesrådgivning herunder corporate governance m.v.

På internationalt plan er PwC en af de største udbydere af revision og rådgivningsydelser til metalindustrien.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os. Du finder kontaktinformation øverst til højre på siden.

Kontakt os

Jesper Vedsø

Partner, PwC Denmark

Tlf: 2134 5307

Følg PwC