Bliv graduate i Tax & Legal

Bliv en del af et stærkt fællesskab og lær fra førende eksperter i et toårigt udviklingsforløb. Få den bedste start på karrieren som konsulent med fokus på skat eller jura hos PwC.

I PwC tilbyder vi dig en unik mulighed for at starte din karriere som graduate med fokus på skat eller jura. Formålet med forløbet er at udvikle dig fra at være en nysgerrig og dygtig studerende til at blive en professionel og betroet rådgiver for PwC’s kunder. Du får desuden mulighed for at blive en del af et stærkt fællesskab og netværk, som giver dig det bedste fundament for resten af din karriere.

Tax & Legal i PwC er blandt de største afdelinger af sin slags i Danmark, hvor vi rådgiver både førende virksomheder, ejerledere og offentlige institutioner.

I tæt samarbejde med nogle af landets dygtigste kolleger kommer du til at samarbejde med vores kunder om at finde løsninger, der understøtter forretningsstrategien. Vi rådgiver virksomheder og ejerledere om skat lokalt og internationalt og mange andre juridiske forhold. I PwC bliver du en del af ét af verdens største revisions- og konsulenthuse med 328.000 kolleger i 152 lande.

Playback of this video is not currently available

1:10

Bliv graduate i Tax & Legal

Hvorfor er det fedt at være graduate i Tax & Legal-afdelingen i PwC? Få svaret fra Matilde, Oliver og Simone i denne video.

Som graduate i Tax & Legal får du

 • Udvikling
  Et læringsforløb der udvikler dig til en professionel og betroet rådgiver.

 • Netværk
  Et unikt netværk på tværs af Tax & Legal-organisationen, hvor du bliver en del af et professionelt fællesskab, der vil styrke din karriere fremover.

 • Feedback
  En personlig career coach, der hjælper med, at sætte rammerne for at bringe dine kompetencer bedst muligt i spil.

 • Fastansættelse
  Et toårigt forløb med fastansættelse fra første dag.

Et forløb med fokus på din udvikling

Gennem det toårige program vil du få træning i og sparring om de vigtigste færdigheder som konsulent. Du opbygger digitale kompetencer og forretningsforståelse og bidrager til vores formål, at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger for vores kunder. Vi lægger vægt på, at du som et led i din personlige udvikling gennem forløbet lærer at finde balancen mellem dit private og dit professionelle liv - både mentalt og fysisk i en travl hverdag.

Vi hjælper med at navigere i muligheder og åbne døre 

Som graduate får du tilknyttet en career coach, der er en erfaren PwC-kollega. Din career coach hjælper med at sørge for, at du løbende bliver udfordret, og at din karriere bevæger sig i den retning, du ønsker. Sammen griber I de muligheder, som motiverer dig. 

Faste kontaktpunkter igennem forløbet

Fra første dag vil du arbejde tæt sammen med vores erfarne konsulenter i Tax & Legal og gennem on-the-job træning udbygge din viden inden for skatteret eller andre juridiske discipliner. Fire gange om året mødes alle graduates i Tax & Legal til events med fokus på at udvide det sociale netværk og opbygge professionelle kompetencer.

Succes skaber vi sammen ...

Vi søger kolleger, der er vidt forskellige. Præcis som os og vores kunder. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende for os, da forskellige kompetencer er repræsenteret i vores kompetencecentre. Uanset om du er økonomen med flair for tal, erhvervsjuristen, der vil arbejde med transaktioner, eller den, der er skarp på din metode som jurist, kan du gøre en forskel hos os. Det betyder også, at internationale profiler er velkomne, og derfor kører forløbet på engelsk.

Tax & Legals kompetencecentre 

I PwC's Tax & Legal arbejder vi med en bred vifte af fagområder inden for skat og juridiske forhold. Når der opstår et behov hos en kunde, eller vi ser en mulighed for at skabe værdi for en kunde, gør vi som deres betroede skatterådgiver vores bedste for at hjælpe.

Som medarbejder i Tax & Legal kan du vælge mellem mange forskellige retninger. Din profil og dine funktionelle kompetencer udvikles i ét langt læringsforløb i et af vores kompetencecentre. Herunder beskrives hvert kompetencecenter, så du kan tænke over, hvilket område du gerne vil arbejde med.

Dyk ned i de otte kompetencecentre

Deals Tax

I Deals Tax fokuserer vi på skatterådgivning inden for virksomhedstransaktioner (M&A). Vores kunder er fx kapitalfonde, store danske koncerner og andre danske og internationale virksomheder indenfor alle brancher. 

Vi løser en lang række skattemæssige udfordringer såsom:

 • Rådgivning og due diligence-undersøgelser i forbindelse med køb eller salg af virksomheder (M&A) 
 • Strukturering af transaktioner 
 • Implementering efter virksomhedsovertagelsen  
 • International skattelovgivning
 • Generel skatteassistance til en bred vifte af kunder.

Vores team består af 30 dedikerede kolleger med forskellig erhvervserfaring. Vi arbejder typisk i teams af to-tre kolleger fra vores egen og/eller andre skatteafdelinger på projekter, hvor vi kan drage fordel af hinandens faglige og personlige kompetencer og viden.

International Tax Services

I International Tax Services arbejder vi med dels generelt med internationale selskabsskatteforhold og dels specifikt med den finansielle sektor og denne sektors skattemæssige udfordringer. Vores væsentligste ydelser omfatter følgende:

 • Rådgivning om internationale skatteforhold
 • Omstrukturering af koncerner
 • Strukturering af transaktioner
 • Udarbejdelse af skattemæssige analyser om den skattemæssige behandling af forskellige forhold og transaktioner fra teori til praksis 
 • Rådgivning i forbindelse med implementering af fx ny og ændret lovgivning 
 • Rådgivning om etablering af virksomhed og den løbende drift af virksomhed på tværs af landegrænser, etc. 
 • Skattemæssig rådgivning af finansielle virksomheder og kapitalfonde
 • Skattemæssige rådgivning om etablering og strukturering af fonde
 • Udarbejdelse af selvangivelser og anden skattecompliance

Vores team består af 20 engagerede medarbejdere med forskellig baggrund og erfaring. Som medarbejder i International Tax Services vil du også arbejde sammen med vores kolleger i de øvrige kompetencecentre i Tax & Legal, samt Financial Services i Advisory og Assurance om at skabe værdi og sammenhængende rådgivning til vores kunder.

Business Tax

I Business Tax betjener vi mange typer kunder inden for forskellige brancher; fra familievirksomheder til store multinationale selskaber og kapitalfonde. De mange forskellige kunder betyder, at vi får mulighed for at rådgive om en lang række områder inden for dansk skattelovgivning.    

Du vil få kompetencerne til at assistere vores mange forskellige kunder, og dine væsentligste opgaver omfatter følgende: 

 • Strukturering og omstrukturering af kundens forretning, fx ved generationsskifte i en familieejet virksomhed 
 • Overholdelse af skatteregler og sikring af, at kundens selvangivelse er korrekt, optimeret og indsendes til tiden, herunder rådgivning om dansk og international koncernbeskatning, begrænsning af fradragsretten for finansielle omkostninger mv. 
 • Rådgivning om ejendomsskattespørgsmål 
 • Generel rådgivning om erhvervsbeskatning og skattemæssige forhold i øvrigt.

Du vil blive del af et team på omkring 45 dedikerede kolleger. Vi nyder at arbejde sammen og lægger vægt på at lykkes som et team, hvilket betyder, at vi har det sjovt, samtidig med at vi leverer arbejde af høj kvalitet til vores kunder.

Compliance & Wealth

I Compliance & Wealth assisterer vi en bred kundeportefølje, hvor vores fornemste opgave er at bidrage til løsning af kundernes selskabsskatteretlige og personskatteretlige problemstillinger af forskelligartet karakter, størrelse og kompleksitet. I Compliance & Wealth arbejder vi ikke alene med fokus på enten selskabsskat eller personskat, men bevæger os i krydsfeltet og dermed i sammenspillet mellem de to områder, således at vi kan tilbyde vores kunder en bredere rådgivning.

I Compliance & Wealth arbejder vi derfor blandt andet med:

 • Strukturering og omstrukturering, herunder blandt andet i form af fusioner, spaltninger, generationsskifte mv, samt rådgivning i forbindelse med køb/salg af selskaber
 • Overholdelse af skatteregler og sikring af, at kundens selvangivelser mv. (både for personer og selskaber) er korrekte, optimerede og indsendes til tiden.
 • Rådgivning om dansk og international koncernbeskatning, begrænsning af fradragsretten for finansielle omkostninger mv.
 • Rådgivning af såvel selskaber som ansatte i forbindelse med incitamentsordninger, herunder f.eks. aktieløn (warrants/optioner).
 • Overordnet rådgivning om formueforhold, investeringsstruktur, skattepligtsforhold mv.  

Hos Compliance & Wealth vil du indgå i et stærkt og dedikeret team med 26 fagligt dygtige kollegaer, og du vil derfor bidrage til vores fælles mål om at yde rådgivning af høj og solid kvalitet til vores nationale og internationale kunder. Herudover vil du blive en del af en inspirerende dagligdag fyldt med læring, sparring og vidensdeling, hvor der er plads til at have det sjovt og hjælpe hinanden.

Transfer Pricing

Transfer pricing kombinerer skat, jura, erhverv og økonomi og er et begreb, der bruges om alle aspekter af interne prisaftaler mellem koncernforbundne selskaber, herunder overførsel af immaterielle rettigheder samt varer, materielle aktiver, serviceydelser, lån og anden finansiering. Vi arbejder med multinationale selskaber, der opererer i forskellige lande, og hvor det er essentielt, at vi forstår deres forretning. PwC's ydelser omfatter blandt andet: 

 • Assistance med transfer pricing-dokumentation og benchmarkanalyser.
 • Rådgivning i relation til transfer pricing revisioner, konfliktløsning, processer i klagesystemet samt gensidige aftaleprocedurer (Mutual Agreement Procedure)
 • Rådgivning i relation til fastlæggelse af koncerninterne afregningsprincipper (transfer pricing-politikker)
 • Value chain transformation 
 • Forhåndsprisaftaler mellem selskaber og skattemyndigheder (Advance Pricing Agreements)

Du vil blive del af et team på mere end 45 transfer pricing-eksperter med forskellige baggrunde. På opgaver arbejder vi primært i teams på to-tre personer og gør brug af hinandens kompetenceområder. Kort og godt: arbejdet med transfer pricing vil give dig international erfaring i en globaliseret forretningsverden, og vil du arbejde i udlandet, åbner transfer pricing kompetencer op for mange muligheder.

Shipping, Oil & Energy

I Shipping, Oil & Energy fokuserer vi på at betjene kunderne inden for vores branche. Vi har indgående kendskab til vores kunders forretning er derfor i stand til at assistere dem på en række forskellige skatteområder. Vores ydelser omfatter:

 • Strukturering og omstrukturering af kundernes virksomheder med fokus på både dansk og international skattelovgivning. 
 • Overholdelse af skattereglerne i forhold til årsregnskab, selvangivelse mv.
 • Overordnet daglig rådgivning til kunder inden for en lang række skattemæssige områder.

Du vil blive del af et team på 12 dedikerede kolleger. Vi nyder at arbejde sammen og lægger vægt på at lykkes som et team. Vi arbejder sædvanligvis sammen i teams i vores arbejde for kunderne, hvilket giver alle i teamet mulighed for at udvikle sig fagligt.

Indirect Taxes (moms, told og afgifter)

Moms, told og afgifter påvirker stort set alle virksomheder og private. De kunder vi servicerer spænder bredt fra små danske virksomheder til stor multinationale koncerner inden for mange forskellige brancher.

 • Vi løser en lang række skattemæssige udfordringer, herunder:
 • Hvorvidt virksomhederne afregner den korrekte moms
 • Virksomhedernes mulighed for at opnå godtgørelse af energiafgifter
 • Hvorvidt der foretages det korrekte momsfradrag
 • Om der afregnes korrekte punktafgifter ved produktion og import
 • Hvorvidt virksomhederne er omfattet af de særlige momsregler m.v. for finansielle virksomheder
 • Udarbejdelse af anmodning om bindende svar på moms, told og afgifter
 • Hvorvidt virksomheden er omfattet af reglerne for lønsumsafgift
 • Om der sker optimal og korrekt håndtering af told
 • Håndtering af kontrolsager hos Skattestyrelsen inden for moms, told og afgifter
 • Håndtering af klagesager ved Landsskatteretten inden for moms, told og afgifter
 • Om ERP-systemer opsættes korrekt, herunder om systemerne understøtter håndteringen og kontrol af moms, told og afgifter
 • Indirekte skatter i forbindelse med køb og salg af virksomheder (M&A)
 • De momsmæssigeregler vedrørende fast ejendom
 • De indirekte skatter i forbindelse med den grønne agenda.

Når vi arbejder med indirekte skatter (moms, told og afgifter) er der mange forskellige indgangsvinkler og løsningsmodeller. Vi arbejder bredt med mulighed for specialisering, samtidig med, at vores opgaver er meget varierende.

Du vil blive en del af et stærkt team på mere end 50 specialister, der arbejder både i maskinrummet hos virksomhederne for at sikre, korrekt implementering af reglerne. Men også arbejder med tunge juridiske løsninger og rapporter. Du vil lære at kommunikere med både topledelsen i virksomheden, der har brug for at træffe strategiske beslutninger, og med de medarbejdere, der skal implementere lovændringerne mv. i virksomhederne.

Legal

I Legal yder vi juridisk rådgivning om selskabsret, M&A, ansættelsesret og aftaleret til både danske og internationale kunder. Vi leverer høj juridisk kvalitet og håndterer komplekse projekter og processer. Vores ydelser omfatter bl.a.: 

 • Rådgivning om selskabsret, M&A og/eller ansættelsesret
 • Udarbejdelse af relevante dokumenter og aftaler
 • Styring af opgaver og projekter, der går på tværs af Danmarks grænser og det internationale PwC-netværk.

Du vil være en vigtig del af Legal, hvor du vil arbejde tæt sammen med dygtige og ambitiøse kolleger fra både Legal, Tax og Assurance. Vi arbejder ofte tæt sammen med vores kolleger i både Danmark og udlandet, og som en del af det globale PwC-netværk arbejder vi jævnligt med juridiske spørgsmål, der går ud over Danmarks grænser.

Sådan ser ansøgningsprocessen ud

 1. Du uploader din ansøgning hurtigst muligt i vores rekrutteringssystem. Vi gør opmærksom på, at for at din ansøgning vil blive taget i betragtning og vurderet, skal alle 3 følgende dokumenter uploades: CV, ansøgning og eksamensbevis(er)
 2. Vi inviterer til samtaler i løbet af februar 2023
 3. Du vil til samtalen møde medarbejdere fra Tax & Legal og fra Human Capital. I samtalen vil vi gerne lære dig bedre at kende, og vi vil bede dig forberede en case-præsentation, samt en personlighedsprofil og færdighedstest forud for samtalen. Til samtalen vil vi introducere dig til PwC, graduate-forløbet og potentielle arbejdsopgaver.
 4. Kick-off på PwC’s Tax & Legal graduate-forløb foregår i september 2023.

Kontakt os

PwC Human Capital

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3600

Følg PwC