Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Deltag i PwC’s Hackschool

PwC afholder for femte år i træk forløbet, der skal give studerende indblik i, hvordan det er at arbejde med cybersikkerhed og data compliance.

The most innovative entrepreneurs are people who are able to hack the status quo and create something completely new.

Logan LaPlante

Hackschool er et unikt og lærerigt uddannelsesforløb til dig som studerende, der interesserer sig for cybersikkerhed, sikkerhedsteknologier, GDPR og data compliance. Forløbet indebærer tre TALKS, som er en blanding af oplæg og workshop, og en case competition, hvor du har mulighed for at udarbejde og præsentere din egen case. Herefter vil der eventuelt være ansættelsessamtaler til dem, der kunne tænke sig et studiejob i PwC’s Security & Technology afdeling.

Vi søger studerende med en bred tværfaglig baggrund - lige fra jurister, kommunikationsstuderende og antropologer til datamatikere, dataloger og softwareingeniører. Vi ser gerne, at du er i sidste del af din bacheloruddannelse eller lige er startet på din kandidatuddannelse. Det vigtigste er, at du har interesse inden for cybersikkerhed, databeskyttelse og compliance.

Til vores tre TALKS vil vores eksperter fra Security & Technology præsentere og diskutere aktuelle udfordringer for danske virksomheder og organisationer. Med afsæt i disse vil der blive lagt op til case- og teamarbejde, hvor du vil samarbejde med andre studerende om at løse en given problemstilling. Alle TALKS har afsæt i konkrete problemstillinger fra en praktisk hverdag i en privat eller offentlig virksomhed med fokus på operationelle og praktiske løsninger. De tre TALKS vil enten blive afholdt på vores kontor i Hellerup eller online. 

Ved deltagelse i vores Hackschool-forløb har du muligheden for at vise, hvad du har lært til vores case competition. Du vil selv skulle vælge en casevirksomhed, som du sammen med en udfordring, der relaterer sig til et af vores områder, skal præsentere for vores ekspertpanel. Her vil du få feedback på din præsentation og desuden muligheden for at blive indkaldt til jobsamtale. Ønsker du ansættelse efter Hackschool er det en forudsætning at deltage i vores case competition.

Der vil ved Hackschool-forløbets ende blive indkaldt til ansættelsessamtaler for dem, der bliver udvalgt til samtale efter endt case competition. Der vil være mulighed for at blive ansat som Intern i et af vores fire teams, hvor du vil forventes at arbejde omkring 10-15 timer om ugen. Ved ansættelse vil du få tildelt en host og en career coach, der skal hjælpe dig med at falde på plads og udvikle dig og din karriere i PwC. Ansættelsesstedet vil være enten Hellerup eller Aarhus.

Introduktion til PwC's Hackschool-forløb

Se med på dette webcast, hvor vi giver en introduktion til Hackschool-forløbet og arbejdet som konsulent i PwC's Security & Technology-afdeling. Her kan du møde nogle af PwC's eksperter inden for cybersikkerhed og data compliance, ligesom du kan høre fra tidligere deltagere på Hackschool. Optagelsen er fra vores infoaften der blev afholdt den 13. januar 2022.

Playback of this video is not currently available

1:17:00

En arbejdsplads – flere muligheder

Identity Access Management (IAM)

Aldrig har det været mere afgørende at sikre rette niveau af it-sikkerhed i en virksomhed. PwC’s IAM-team er specialister i at håndtere identiteter og brugeradgange, og hjælper virksomheder med effektivt at styre og sikre medarbejderes adgange til forretningskritiske systemer, funktioner og data. Der arbejdes helhedsorienteret med bruger- og rettighedsstyrring med fokus på at tænke mennesker, processer og teknologi som en helhed, for derved at understøtte virksomhedens sikkerhedsstrategi. Vi arbejder bl.a. med produkter fra Sailpoint og MicroFocus.

Privileged Access Management (PAM) og/eller Infrastruktur

It-kriminelle går ofte efter medarbejdere med privilegerede konti, fx superbrugere med adgang til virksomhedens mest kritiske funktioner og systemer eller medarbejdere, som udfører store pengetransaktioner eller installation af ny software. PwC’s PAM-team bekæmper muligheden for misbrug af adgange gennem opsætning af systematiske sikkerhedsprotokoller, log af aktiviteter og afgrænsning af mulige angreb ved hjælp af avanceres adgangsstyrring og password-håndtering fra PwC’s softwarepartner, CyberArk. Vi arbejder også med produkter fra bl.a. PaloAlto.

Cyber Security

At være i stand til at håndtere et cyberangreb bliver hele tiden mere aktuelt. PwC’s Cyber Security-team arbejder målrettet med at opdage, reagere på, undersøge og afhjælpe trusler på tværs af forretningen. Ved at skabe overblik over styrker og svagheder i en virksomheds eksisterende beredskab, er det muligt at vurdere det aktuelle trusselsbillede og træne virksomhedens incident response, for derigennem at ruste virksomheden til hurtig og effektiv håndtering af et cyberangreb.

Data compliance og General Data Protection Regulation (GDPR)

Data bliver til stadighed en mere central og nødvendig del af virksomhedens processer og forretningsgange. PwC’s data compliance og GDPR-team agerer som den erfarne samarbejdspartner når virksomheder skal sikre, at håndteringen af kunders, medarbejderes og samarbejdspartneres personlige data sker korrekt og forsvarligt. Ved at skabe overblik over de mange komplekse krav og kortlægge eventuelle mangler i virksomhedens datahåndtering, sikres det, at virksomheden får lukket eventuelle afvigelser fra compliance. Ofte er der flere lovgivninger i spil end GDPR, så data compliance beyond GDPR er mottoet for 2021. 

Hvordan ser Hackschool-forløbet ud?

  1. Vi afholder et arrangement den 13. januar, hvor du har mulighed for at få mere info om Hackschool-forløbet og arbejdet i PwC’s Security & Technology afdeling.
  2. Du uploader din ansøgning i vores rekrutteringssystem med ansøgningsfrist den 4. februar. Husk at uploade CV, ansøgning, eksamensbevis og andre relevante dokumenter.
  3. Ansøgningerne screenes og der sendes derefter henholdsvis bekræftelser og afslag.
  4. Første TALK den 21. februar.
  5. Anden TALK den 28. februar.
  6. Tredje TALK den 7. marts.
  7. Case competition den 21. og 22. marts.
  8. Ansættelsessamtaler i april.
  9. Ansættelsesstart til maj.

Kontakt os

Charlotte Pedersen

Director, Security & Technology, PwC Denmark

Tlf: 3945 3281

Simone Veng Essemann

Senior Associate, Human Capital, PwC Denmark

Tlf: 3945 3900

Følg PwC