Bred faglig indsigt blev vejen til et lederjob

Betri Pihl Schultze er 46 år og partner i PwC’s skatteforretning. Her er hun i ledergruppen for afdelingen People & Organisation, der bl.a. rådgiver virksomheder, som har medarbejdere i udlandet. Hun er blevet udvalgt til at deltage i Women’s Leadership Program, der er et 1-årigt uddannelsesforløb for kvindelige ledere etableret af Danish Diversity Council.

Jo mere viden, jo flere muligheder

Betri har gennem karrieren taget ’horisontale’ valg, som har betydet, at hun havde mange forskellige arbejdsopgaver i sine første år hos PwC. Hun er ikke gået målrettet mod et lederjob: ”Jeg tænkte ikke som 25-årig, at jeg skulle være partner. Jeg var skam ambitiøs, men tænkte dengang mere på at udvide min viden end at gå efter et lederjob. Jeg tænkte, at jo mere viden jeg havde, jo flere muligheder ville jeg også få på længere sigt. Og jeg er leder i dag netop pga. min brede faglige indsigt, som jeg har opnået via benhårdt arbejde”.

Rådgiver og leder

I dag har Betri rollen som både rådgiver og leder. Hun arbejder primært med rådgivning inden for ind- og udstationeringer i forbindelse med skatte- og ansættelsesret. Gruppen, som beskæftiger sig med ansættelsesret, startede hun selv op i PwC. Om sin egen rolle som rådgiver fortæller hun: ”Jeg har et hav af dygtige specialister, som jeg arbejder sammen med, da jeg er blevet en ’helhedsrådgiver’ med årene. Jeg kan tale med kunderne om mange forskellige forhold, og så samarbejder jeg med fagspecialister om at løse specifikke udfordringer. Jeg føler, at jeg kan give kunderne en bedre rådgivning i dag, fordi jeg tidligt har taget nogle valg om at udvide min faglige viden”.

Lederrollen fylder også meget hos Betri. Hun har stort fokus på at have de rigtige folk i teamet, og at de løbende bliver rigtigt klædt på med de kompetencer, der matcher kundernes behov: ”Jeg synes, det er fedt at være leder. At kunne give min viden videre og være med til at udvikle mine medarbejdere. Jeg går også til den opgave med en vis ydmyghed, fordi jeg er omgivet af meget kompetente kolleger. Det handler bl.a. om at vise en vej og gå forrest, men også at være nærværende og vise oprigtig interesse for medarbejderne – også selvom de ikke er i mine teams. Det er vigtigt for mig”.

Tag de valg, der giver mening for dig

Da tiden kom til at få børn, tog Betri et valg om at være hjemme sammen med sine to børn, hvilket betød 3 ½ år væk fra arbejdsmarkedet. Hun understreger, at den enkelte skal tage de valg, som giver mening i netop deres liv: ”Jeg bliver spurgt af mange unge kvinder: ’Hvordan gør man det hele?’ Det vil være forkert at sige, at det ikke er en udfordring. Det kræver mange timer på arbejdet, hvis man gerne vil gøre karriere. Så det er en udfordring at strukturere og prioritere. Man kan ikke nå det hele, så jeg har været nødt til at prioritere benhårdt – både på arbejdet og i familielivet. Man skal gøre sig klart, hvad man gerne vil og være bevidst om, hvilke konsekvenser det har”. 

Betri har savnet en inspirationskilde, som kunne vise hende, hvordan hun kunne få arbejde og familieliv til at gå op i en højere enhed. Nu vil hun gerne selv være en rollemodel og inspirationskilde for unge kvinder og mænd: ”Jeg vil gerne være rollemodel, fordi jeg mener godt, at man kan gøre begge dele. Det kan godt være, at det tager lidt længere tid at nå sine karrieremål, men so what? Vi skal arbejde, indtil vi er omkring 70. Så det gør ikke noget, at man ikke er blevet partner, inden man er 35 år”.

Vil være med til at sætte agendaen

Når samtalen falder på fremtiden, har Betri store ambitioner: ”Med hensyn til min egen karriere vil jeg gerne fortsætte med at udvikle mig. Men jeg har også en ambition om at være en rollemodel – her i PwC og i det offentlige rum. Det vil jeg gerne bruge noget tid og energi på. Og jeg vil gerne være med til at sætte agendaen”.

Og Betri ser WLP som en god mulighed for at være med til at sætte agendaen, så der kommer mere fokus på kvinder i ledelse. Hun glæder sig desuden også til en række andre ting i forbindelse med uddannelsen: ”Det spændende ved uddannelsen er netværket og at møde nogle interessante erhvervsfolk udefra. Og så at få tid til at dyrke sig selv. Jeg tager noget tid ud af kalenderen, og så er jeg nærværende, lyttende og tilstede, fordi nu skal jeg lære”.

Kontakt os

Betri Pihl Schultze

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9443

Følg PwC