Applikationer (Apps)

PwC One View

Formål

Formålet er at kunne afvikle og admini-strere applikationerne; sikre, at brugerne kan benytte applikationernes funktioner, og forbedre brugernes oplevelse af indholdet samt at kunne kommunikere med brugerne, levere oplysninger om PwC’s forretningsområder, tjenester og arrangementer samt andre oplysninger, som kan væ-re af interesse for brugerne.

View more

Registreret

Brugere

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personop-lysninger, herunder for- og efternavn, e-mailadresse, virksomhed samt op-lysninger fra virk.dk.

Herudover indsamler vi oplysninger om site-statistikker for alle brugere samt navigation for at afgøre, om ind-holdet er nemt at navigere i for alle brugere.

View more

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalerne med brugerne om at levere applikationerne, jf. databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er endvidere nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne afvik-le og administrere applikationerne og forbedre brugeroplevelsen, samt for at vi kan målrette vo-res markedsføring, jf. databeskyttelsesforordnin-gens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandlingen af oplysninger som led i leveringen af elektronisk markedsføring sker på grundlag af brugernes samtykke, jf. databeskyttelsesforord-ningens artikel 6, stk. 1, litra a.

View more

Kilde

Brugerne.

View more

Tidsrum for behandling

Vi opbevarer oplysninger-ne, så længe brugerne har en aktiv brugerprofil. Så-fremt en profil har været inaktiv i mere end 24 må-neder, slettes brugerprofi-len og personoplysninger-ne automatisk.

View more

Modtagere

Vi videregiver ikke personoplys-ninger, men vi benytter databe-handlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Bemærk, at der flere steder i ap-plikationerne linkes til tredje-partsindhold, der ikke er dækket af PwC’s persondatapolitik. Vi opfordrer dig til at gennemgå hvert et sådant websteds per-sondatapolitik.

View more

Følg PwC