Applikationer (Apps)

”PwC – Ekstra værdi”

Formål

Formålet er at kunne afvikle og administrere applikationen; sikre, at brugerne kan benytte applikationernes funktioner, og forbedre brugernes oplevelse af indholdet samt at kunne kommunikere med brugerne, levere oplysninger om PwC’s forretningsområder, tjenester og arrangementer samt andre oplysninger, som kan være af interesse for brugerne.

View more

Registrerede

Registrerede brugere

PwC behandler ikke personoplysninger om uregistrerede brugere af applikationerne.

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder for- og efternavn, e-mailadresse, stillingsbetegnelse og virksomhed samt valgte interesseområder. Herudover indsamler vi oplysninger om site-statistikker for alle brugere, hvilke artikler der ses mest af alle brugere, samt navigation for at afgøre, om indholdet er nemt at navigere i for alle brugere.

View more

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalerne med brugerne om at levere applikationerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er endvidere nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne afvikle og administrere applikationerne og forbedre brugeroplevelsen, samt for at vi kan målrette vores markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandlingen af oplysninger som led i leveringen af elektronisk markedsføring sker på grundlag af brugernes samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

View more

Kilde

Brugerne.

View more

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne, så længe brugerne har en aktiv brugerprofil.

View more

Modtagere

Vi videregiver ikke personoplysninger, men vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Bemærk, at der flere steder i applikationerne linkes til tredjepartsindhold, der ikke er dækket af PwC’s persondatapolitik. Vi opfordrer dig til at gennemgå hvert et sådant websteds persondatapolitik.

View more

PwC One View

Formål

Formålet er at kunne afvikle og admini-strere applikationerne; sikre, at brugerne kan benytte applikationernes funktioner, og forbedre brugernes oplevelse af indholdet samt at kunne kommunikere med brugerne, levere oplysninger om PwC’s forretningsområder, tjenester og arrangementer samt andre oplysninger, som kan væ-re af interesse for brugerne.

View more

Registreret

Brugere

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personop-lysninger, herunder for- og efternavn, e-mailadresse, virksomhed samt op-lysninger fra virk.dk.

Herudover indsamler vi oplysninger om site-statistikker for alle brugere samt navigation for at afgøre, om ind-holdet er nemt at navigere i for alle brugere.

View more

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalerne med brugerne om at levere applikationerne, jf. databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er endvidere nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne afvik-le og administrere applikationerne og forbedre brugeroplevelsen, samt for at vi kan målrette vo-res markedsføring, jf. databeskyttelsesforordnin-gens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandlingen af oplysninger som led i leveringen af elektronisk markedsføring sker på grundlag af brugernes samtykke, jf. databeskyttelsesforord-ningens artikel 6, stk. 1, litra a.

View more

Kilde

Brugerne.

View more

Tidsrum for behandling

Vi opbevarer oplysninger-ne, så længe brugerne har en aktiv brugerprofil. Så-fremt en profil har været inaktiv i mere end 24 må-neder, slettes brugerprofi-len og personoplysninger-ne automatisk.

View more

Modtagere

Vi videregiver ikke personoplys-ninger, men vi benytter databe-handlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Bemærk, at der flere steder i ap-plikationerne linkes til tredje-partsindhold, der ikke er dækket af PwC’s persondatapolitik. Vi opfordrer dig til at gennemgå hvert et sådant websteds per-sondatapolitik.

View more

Følg PwC