Applikationer (Apps)

PwC One View

Formål

Formålet er at kunne afvikle og administrere applikationerne; sikre, at brugerne kan benytte applikationernes funktioner, og forbedre brugernes oplevelse af indholdet samt at kunne kommunikere med brugerne, levere oplysninger om PwC’s forretningsområder, tjenester og arrangementer samt andre oplysninger, som kan væ-re af interesse for brugerne.

Registreret

Brugere

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder for- og efternavn, e-mailadresse, virksomhed samt op-lysninger fra virk.dk.

Herudover indsamler vi oplysninger om site-statistikker for alle brugere samt navigation for at afgøre, om ind-holdet er nemt at navigere i for alle brugere.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalerne med brugerne om at levere applikationerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er endvidere nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne afvikle og administrere applikationerne og forbedre brugeroplevelsen, samt for at vi kan målrette vo-res markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandlingen af oplysninger som led i leveringen af elektronisk markedsføring sker på grundlag af brugernes samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kilde

Brugerne.

Tidsrum for behandling

Vi opbevarer oplysningerne, så længe brugerne har en aktiv brugerprofil. Så-fremt en profil har været inaktiv i mere end 24 måneder, slettes brugerprofilen og personoplysninger-ne automatisk.

Modtagere

Vi videregiver ikke personoplysninger, men vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Bemærk, at der flere steder i applikationerne linkes til tredje-partsindhold, der ikke er dækket af PwC’s persondatapolitik. Vi opfordrer dig til at gennemgå hvert et sådant websteds per-sondatapolitik.

Følg PwC