Besøgende

Besøgende på vores kontorer

Formål

Vi behandler oplysninger om besøgende af sikkerhedsmæssige årsager.

Registreret

Besøgende.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, organisation på besøgende samt navnet på værten i PwC. Herudover behandler vi de oplysninger, der fremgår af videoovervågning.

Behandlingsgrundlag

Vores behandling af personoplysninger er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne sikre et højt sikkerhedsniveau, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vores behandling af personoplysningerne sker i overensstemmelse med tv-overvågningslovens § 3, stk. 1.

De steder, vi videoovervåger, oplyser vi herom.

Kilde

Besøgende.

Tidsrum for opbevaring

Vores gæsteregistrering i receptionen opbevarer vi i op til 1 år.

Såvel registreringer som videooptagelser lagres sikkert og gennemgås og afspilles kun, hvis der er grundlag herfor, fx en sikkerhedshændelse, og alene for personer med et arbejdsbetinget behov herfor. Videooptagelser overskrives typisk automatisk efter 30 dage, medmindre der er identificeret et problem, der kræver undersøgelse, såsom tyveri.

Modtagere

Der videregives alene personoplysninger til politiet, såfremt der er identificeret en sikkerhedshændelse, der kræver undersøgelse, såsom tyveri. Vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Besøgende på pwc.dk

Formål

Vi behandler personoplysninger for at kunne levere en given tjeneste, fx booking af møde, anmodning om at blive kontaktet af PwC, tilmelding til nyhedsbreve eller deltagelse i online-chat. Herudover indsamler PwC personoplysninger for at huske den besøgendes indstillinger, lave trafikmålinger, følge den besøgendes brug af hjemmesiden og målrette annoncer.

Registreret

Besøgende.

Kategorier af personoplysninger

PwC behandler alene almindelige personoplysninger, som den besøgende selv afgiver eller giver samtykke til, fx navn, e-mailadresse, organisation, organisations adresse, stillingsbetegnelse og lignende identifikationsoplysninger samt loginoplysninger, hvis den besøgende tildeles sådanne i forbindelse med udnyttelse af PwC’s tjenester.

Herudover indsamler vi oplysninger om den besøgendes færden på www.pwc.dk, ip-adresse, cookie-præferencer og browerindstillinger. Læs mere om PwC’s brug af cookies i vores cookiepolitik.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler oplysningerne på grundlag af den besøgendes samtykke, fx tilmeldinger til eller levering af en given tjeneste til at lave trafikmålinger, følge den besøgendes brug af hjemmesiden og målrette annoncer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Herudover behandler vi personoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne lave interne markedsundersøgelser og gøre vores hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner og huske den besøgendes indstillinger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kilde

Besøgende.

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 2 år, regnet fra datoen, hvor den besøgende afgav sine oplysninger.

For så vidt angår oplysninger, der indsamles ved brug af cookies, henviser vi til PwC’s cookiepolitik.

Modtagere

Vi videregiver ip-adresser til tredjeparter, herunder analyseprogrammeringsbureauer og sociale medier.

Herudover gør vi brug af databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Følg PwC