Kundesamarbejdet

Formål

Formålet er at varetage samarbejdet med vores kunder (herunder oprette kunder og jobs, levere rådgivning, fakturere, kvalitetsstyre og -kontrollere), administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer og foretage statistisk behandling.

View more

Registrerede

Kunden og kundens eventuelle ejere samt eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere samt navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse på eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

View more

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med kunden eller gennemføre foranstaltninger på kundens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne varetage kundesamarbejdet, administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, fx identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen, varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af kunden, samt hosting, administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer og foretage statistisk behandling og forretningsudvikling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

View more

Kilde

Kunden og kundens eventuelle ejere, samt eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

View more

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 10 år, regnet fra udgangen af kalenderåret for det seneste job/samarbejde, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

Kontaktpersoner slettes hurtigst muligt, efter vi er blevet bekendt med, at de ikke længere er ansat hos kunden.

View more

Modtagere

PwC videregiver ikke personoplysninger.

View more

Følg PwC