Markedsføring

Formål

Formålet er markedsføringsmæssige tiltag, herunder at kunne målrette vores kommunikation til relationer.

View more

Registrerede

Relationen.

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, stilling, organisation, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

View more

Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse, herunder vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale, vi sender ud, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandlingen af oplysninger som led i leveringen af vo-res nyhedsbreve sker på grundlag af relationens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

View more

Kilde

Relationen eller via offentligt tilgængelige kilder, fx CVR og LinkedIn.

View more

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra vores seneste dialog med relationen.

Såfremt relationen har tilmeldt sig vores nyheds-brev, behandler vi oplysningerne, indtil samtykket trækkes tilbage.

View more

Modtagere

Vi videregiver ikke personoplysninger.

View more

Følg PwC