Netværk

Administration af faglige og forretningsnetværk

Formål

Formålet er at kunne administrere og varetage driften af netværket, herunder deltagere, udsende invitationer og afvikle arrangementer.

Registreret

Kunden.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger sker på grundlag af kundens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Behandlingen af personoplysninger er endvidere nødvendig for at kunne opfylde aftalen med kunden eller for at gennemføre foranstaltninger på kundens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere og varetage driften af netværket, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kilde

Kunden.

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra kundens udmeldelse af netværket, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

Modtagere

Vi videregiver alene personoplysninger til de øvrige deltagere i netværket.

Herudover benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Følg PwC