Rekruttering

Formål

Formålet er at kunne foretage rekruttering, herunder at kunne behandle og vurdere kandidaten i forhold til en aktuel eller fremtidig stilling hos PwC.

View more

Registrerede

Kandidaten.

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, som fremsendes af kandidaten, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger i ansøgning, cv, referencer, karakterudskrifter og øvrige bilag.

Såfremt en kandidat inviteres til samtale, indsamler og behandler vi personoplysninger i forbindelse med personligheds- og færdighedstests samt eventuelle referencer.

Vi anmoder endvidere kandidater om at fremvise straffeattest, såfremt det er relevant for den aktuelle stilling.

Der behandles ikke følsomme personoplysninger eller CPR-nr. Vi beder om, at alle kandidater overstreger sådanne oplysninger, inden de fremsendes til PwC.

View more

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt med kandidaten eller for at gennemføre foranstaltninger på kandidatens anmodning forud for indgåelse af kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne behandle og vurdere ansøgninger og opbevare oplysningerne med henblik på senere rekrutteringsforløb, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi behandler oplysninger om tests, indhentelse af referencer og straffeattest på grundlag af kandidatens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

View more

Kilde

Kandidaten.

View more

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i op til 6 måneder, efter den pågældende stilling er besat.  

View more

Modtagere

Vi videregiver ikke personoplysninger.

View more

Følg PwC