Rekruttering

Employer branding

Formål

Formålet er at kunne skabe og bevare en relation til udvalgte kandidater, som vi møder i forbindelse med employer branding-arrangementer med henblik på fremtidig rekruttering.

View more

Registreret

Kandidater.

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, som fremsendes af kandidaten, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger i ansøgning, cv, referencer, karakterudskrifter, billeder og øvrige bilag.

View more

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne behandle og vurdere kandidaten med henblik på senere rekrutteringsforløb, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

View more

Kilde

Kandidaten.

View more

Tidsrum for behandling

Vi opbevarer oplysningerne i op til 6 måneder, regnet fra tidspunktet for indsamlingen.

View more

Modtagere

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, men vi kan i visse tilfælde overlade dem til databehandlere, som fx it-leverandører. Vi sørger i så fald for at indgå de nødvendige aftaler for bl.a. at sikre, at personoplysningerne behandles sikkert og forsvarligt i henhold til de forpligtelser, der følger af databeskyttelsesforordningen.

View more

Rekruttering

Formål

Formålet er at kunne foretage rekruttering, herunder at kunne behandle og vurdere kandidaten i forhold til en aktuel eller fremtidig stilling hos PwC.

View more

Registreret

Kandidaten og evt. de referencer, som kandidaten måtte opgive.

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, som fremsendes af kandidaten, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger i ansøgning, cv, referencer, karakterudskrifter, billeder og øvrige bilag.

Såfremt en kandidat inviteres til samtale, indsamler og behandler vi personoplysninger i forbindelse med personligheds- og færdighedstests samt eventuelle referencer.

Vi kan endvidere anmode kandidater om at fremvise straffeattest, såfremt det er relevant for den aktuelle stilling.

Vi har ikke behov for at behandle CPR-nummer og beder dig derfor om, at sådanne oplysninger ikke tilgår PwC. Undtagelsesvis kan vi behandle følsomme personoplysninger, som vi modtager fra kandidaten, hvis det har betydning for, om kandidaten kan varetage en stilling hos PwC.

View more

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne behandle og vurdere kandidaten og besætte stillingen med en passende kandidat samt opbevare oplysningerne med henblik på senere rekrutteringsforløb, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi behandler oplysninger om tests, indhentelse af referencer og straffeattest på grundlag af kandidatens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi behandler følsomme peroplysninger, herunder helbredsoplysninger, på grundlag af kandidatens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1.

View more

Kilde

Kandidaten og eventuelle referencer.

Vi kan i forbindelse med udvælgelsesprocessen søge efter relevante offentliggjorte informationer på internettet, herunder fx LinkedIn, Facebook og lignende sociale medier.

View more

Tidsrum for opbevaring

Hvis kandidaten ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi oplysningerne i op til 6 måneder, regnet fra tidspunktet for indsamlingen, medmindre at du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid, f.eks. i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger, eller hvis særlige forhold betinger længere tids opbevaring.

View more

Modtagere

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, men vi kan i visse tilfælde overlade dem til databehandlere, som fx testudbydere og rekrutteringsbureauer, som i forbindelse med rekrutteringsprocessen leverer tjenester til os. Vi sørger i så fald for at indgå de nødvendige aftaler for bl.a. at sikre, at personoplysningerne behandles sikkert og forsvarligt i henhold til de forpligtelser, der følger af databeskyttelsesforordningen.

Hvis du giver samtykke til, at vi kan indhente referencer, videregives samtykkeerklæringen til de(n) virksomhed(er) og kontaktperson(er), du har oplyst som referencer, med henblik på at tjene som dokumentation for, at du har givet dit samtykke til, at PwC må indhente referenceoplysninger om dig.

View more

Følg PwC