Tax

Global Mobility (ind- og ud- stationering)

Formål

Formålet er at yde service i forbindelse med håndtering af skattepligter, skatteretlig kvalifikation, beregninger mv., compliance-assistance, herunder diverse ansøgninger til SKAT og/eller andre myndigheder, udarbejdelse af selvangivelser og indhentelse af blanketter og diverse ansøgninger.

View more

Registreret

Kunden og/eller kundens medarbejdere.

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, telefonnummer, arbejdsstilling, arbejdsgiver, arbejdssted, medarbejder-id, ansættelses- og lejekontrakter, nuværende og tidligere adresseoplysninger, rejse- og arbejdsmønster, bankkontooplysninger, ægteskabsforhold og oplysninger om børn, oplysninger om aktiebeholdning, pension, løn og benefits samt ejendomsinformationer.

Vi behandler følsomme personoplysninger, fx om religiøst tilhørsforhold, seksuel orientering (vielsesattest), medlemskab af fagforening og helbredsoplysninger, i forbindelse med beregning af kirkeskat, af fradrag for bidrag til religiøse sammenslutninger, beregning af fradrag for kontingenter og bidrag til fagforening/A-kasse og behandling af oplysninger om beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger.

Der behandles oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, hvor vi assisterer kunden med at vurdere en mulig skattesag og sanktioner.

Til udarbejdelse af selvangivelser behandler vi endvidere CPR-nr.

View more

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med vores kunde eller gennemføre foranstaltninger på vores kundes anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

View more

Kilde

Vi indsamler personoplysningerne direkte hos kunden og/eller tredjemand, fx offentlige myndigheder.

View more

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 10 år, regnet fra udgangen af det kalenderår, hvor et eventuelt skattekrav kan gøres gældende, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring. Det kan fx være, at der er risiko for – eller aktuelt er rejst – et krav.

View more

Modtagere

Vi videregiver personoplysningerne til danske og udenlandske myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

Herudover benytter vi databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

View more

Følg PwC