Tax

Global Mobility (ind- og udstationering)

Formål

Formålet er at yde service i forbindelse med håndtering af skattepligter, skatteretlig kvalifikation, beregninger mv., compliance-assistance, herunder diverse ansøgninger til SKAT og/eller andre myndigheder, udarbejdelse af selvangivelser og indhentelse af blanketter og diverse ansøgninger.

Registreret

Kunden og/eller kundens medarbejdere.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, telefonnummer, arbejdsstilling, arbejdsgiver, arbejdssted, medarbejder-id, ansættelses- og lejekontrakter, nuværende og tidligere adresseoplysninger, rejse- og arbejdsmønster, bankkontooplysninger, ægteskabsforhold og oplysninger om børn, oplysninger om aktiebeholdning, pension, løn og benefits samt ejendomsinformationer.

Vi behandler følsomme personoplysninger, fx om religiøst tilhørsforhold, seksuel orientering (vielsesattest), medlemskab af fagforening og helbredsoplysninger, i forbindelse med beregning af kirkeskat, af fradrag for bidrag til religiøse sammenslutninger, beregning af fradrag for kontingenter og bidrag til fagforening/A-kasse og behandling af oplysninger om beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger.

Der behandles oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, hvor vi assisterer kunden med at vurdere en mulig skattesag og sanktioner.

Til udarbejdelse af selvangivelser behandler vi endvidere CPR-nr.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med vores kunde eller gennemføre foranstaltninger på vores kundes anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Kilde

Vi indsamler personoplysningerne direkte hos kunden og/eller tredjemand, fx offentlige myndigheder.

Tidsrum for behandling

Vi opbevarer oplysningerne i 10 år, regnet fra udgangen af det kalenderår, hvor et eventuelt skattekrav kan gøres gældende, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring. Det kan fx være, at der er risiko for – eller aktuelt er rejst – et krav.

Modtagere

Vi videregiver personoplysningerne til danske og udenlandske myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

Herudover benytter vi databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

TAX Audit

Formål

Formålet er yde kunden bistand og sikre compliance med kundens håndtering af skat og rapportering.

Registreret

Kundens medarbejdere.

Kategorier af personoplysninger

PwC behandler almindelige personoplysninger om kundens medarbejdere. Disse oplysninger kan være navn, virksomhedstilknytning, organisatorisk tilhørsforhold, stillingsbetegnelse, medarbejder ID, økonomiske oplysninger, skatteoplysninger, pensi-onsoplysninger.

Det kan være, at PwC kan tilgå personnummer, men vil ikke yderligere behandle det.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne yde kunden bistand og hjælpe til at sikre compliance, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kilde

Kunden.

Tidsrum for behandling

Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra opgavens afslutning, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

Modtagere

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjeparter, men vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Whistleblowerordning

Formål

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med drift og rådgivning af kunden i relation til kundens whistleblowerordning.  

Registreret

Kundens medarbejder og evt. medarbejdere hos kundens kunder og/eller kundens leverandører.

Kategorier af personoplysninger

PwC behandler almindelige personoplysninger om anmelderen og den person, som anmeldelsen vedrører. Disse oplysninger kan være navn, virksomhedstilknytning, stillingsbetegnelse, email, telefonnummer, involvering i den rapporterede hændelse eller bekymring samt andre oplysninger, som naturligt er indeholdt i indberetninger til en whistleblowerordning.

PwC behandler oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser, herunder alvorlige forseelser – eller mistanke herom. Det kan eksempelvis være tilfældet ved mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere kundens whistleblowerordning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Herudover behandler vi oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser for at undersøge eventuelle strafbare forhold fremsat i henvendelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.  

Kilde

Kundens medarbejder.

Tidsrum for behandling

Oplysningerne slettes så snart henvendelsen er vurderet udenfor ordningen.

Oplysningerne slettes 5 år efter henvendelse, hvis denne er vurderet indenfor ordningen.

Modtagere

Vi videregiver personoplysninger til kunden. Herudover benytter vi databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Følg PwC