Whistleblowerfunktion

Formål

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med brug af vores whistleblowerfunktion.

View more

Registrerede

Anmelder og de personer, som indberetningen vedrører.

View more

Kategorier af personoplysninger

PwC behandler almindelige personoplysninger om anmelderen og den person, som anmeldelsen vedrører.

PwC behandler oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser, herunder alvorlige forseelser – eller mistanke herom – der kan få betydning for PwC som helhed, eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred. Det kan eksempelvis være tilfældet ved mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk.

View more

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne undersøge eventuelle strafbare forhold fremsat i henvendelser, der modtages, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Herudover behandler vi oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser for at undersøge eventuelle strafbare forhold fremsat i henvendelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

View more

Kilde

Anmelderen.

View more

Tidsrum for opbevaring

Oplysninger slettes, så snart henvendelsen er behandlet og afsluttet.

View more

Modtagere

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysningerne. Dog kan vi videregive oplysningerne til rådgivere, herunder advokater, samt til politiet. Herudover benytter vi databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

View more

Følg PwC