Ethics Helpline

Formål

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med brug af vores whistleblowerfunktion.

Registrerede

Anmelder og de personer, som indberetningen vedrører.

Kategorier af personoplysninger

PwC behandler almindelige personoplysninger om anmelderen og den person, som anmeldelsen vedrører.

PwC behandler oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser, herunder alvorlige forseelser – eller mistanke herom – der kan få betydning for PwC som helhed, eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred. Det kan eksempelvis være tilfældet ved mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne undersøge eventuelle strafbare forhold fremsat i henvendelser, der modtages, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Herudover behandler vi oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser for at undersøge eventuelle strafbare forhold fremsat i henvendelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Kilde

Anmelderen.

Tidsrum for opbevaring

Oplysninger slettes, så snart henvendelsen er behandlet og afsluttet.

Modtagere

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysningerne. Dog kan vi videregive oplysningerne til rådgivere, herunder advokater, samt til politiet. Herudover benytter vi databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Følg PwC