PwC's CEO Survey 2018: Vækst, vækstmarkeder og perspektiv på verden

Danske topledere blandt de mest optimistiske i verden

CEO Survey 2018 viser, at der er en rekordhøj stigning i andelen af de globale CEO’er, der har positive forventninger til verdensøkonomien, og de danske topledere er ovenikøbet at finde blandt de mest optimistiske i verden.

Andelen af danske topledere, der forventer vækst i verdensøkonomien de kommende 12 måneder, er steget fra 32 % i 2017 til 65 % i 2018, hvilket er en rekordhøj andel, og det placerer de danske topledere blandt de mest optimistiske i verden. Blandt de globale topledere er andelen steget fra 29 % i 2017 til hele 57 % i 2018. Det er også en rekordhøj stigning og et rekordhøjt niveau, siden PwC i 2012 begyndte at måle på topledernes forventninger til vækst.

Udviklingen afspejler, at 2017 højst sandsynlig ender med at blive det bedste år i verdensøkonomien siden 2010, og at mange af de økonomiske indikatorer tegner et positivt billede. Vi oplever højere råvarepriser, der er atter moderat vækst i Rusland og Brasilien, Kina og USA klarer sig godt, og Eurozonen er på rette kurs på trods af Brexit, og den udvikling ser ud til at fortsætte i 2018.

Både danske og globale topledere tror på vækst i egen virksomhed

Optimismen smitter af på såvel de danske som de globale toplederes forventninger til væksten i egen virksomhed inden for de kommende 12 måneder og de næste tre år, om end de globale topledere bliver lidt mindre skråsikre, når de skal se tre år frem i tiden.

Andelen af danske topledere, der forventer vækst i de kommende 12 måneder i egen virksomhed, er steget fra 92 % sidste år til 93 % i år. Den beskedne stigning skal dog ses i lyset af en stigning på hele 6 procentpoint fra 86 % i 2016, og for andet år i træk fastholdes en stigning i andelen af dem, der blandt de danske topledere ’i høj grad’ forventer vækst (2016: 30 %, 2017: 39 %, 2018: 40 %). Det skyldes, at en række økonomiske indikatorer peger på en positiv fremtid – ikke mindst i Danmark, hvor dansk økonomi er inde i en periode med stabil vækst og stigende beskæftigelse.

Det samme billede tegner sig hos de danske topledere, når de skal se tre år frem. Her er forventningerne steget fra 93 % i 2017 til 94 % i 2018. Samtidig ser vi en mere markant stigning i andelen af danske topledere, som har svaret, at de ’i høj grad’ tror på vækst i egen virksomhed set over tre år (fra 37 % i 2017 til 45 % i 2018).
 

De globale toplederes forventninger til vækst i egen virksomhed de kommende 12 måneder er steget fra 85 % sidste år til 88 % i år, og vi ser, at andelen af dem, der i ’høj grad’ forventer vækst, er steget (fra 38 % i 2017 til 42 % i 2018).

Når de skal se tre år frem, er forventningerne til vækst i egen virksomhed på niveau med sidste år blandt de globale topledere med 91 % i år mod 92 % sidste år, mens der er en lille tilbagegang i andel af de globale topledere, der ’i høj grad’ tror på vækst (fra 51 % i 2017 til 45 % i 2018). På globalt plan kan man altså ikke direkte oversætte den store optimisme til verdensøkonomien til vækst i erhvervslivet på den lidt længere bane.

Nu påvirker Brexit de danske toplederes syn på Storbritannien som vækstmarked

På trods af en del usikkerhed omkring det amerikanske marked peger de danske topledere på USA som deres vigtigste vækstmarked i 2018. Dermed må Tyskland vige sin førsteplads fra sidste år, ligesom det er andet år i træk, at der er færre danske topledere, der vælger det tyske marked som et vigtigt vækstmarked. Sverige går til gengæld fra en fjerdeplads til en tredjeplads i forhold til sidste år. For andet år i træk er Norge ikke at finde i danske erhvervslederes top 5. Det største fald ser vi dog i forhold til Storbritannien, der falder til en femteplads fra en andenplads sidste år. Dermed slår effekterne af Brexit for første gang igennem, når vi ser på de danske toplederes forventninger til vækstmarkeder.

De danske toplederes top 5 vigtigste vækstmarkeder i 2018 er 1) USA, valgt af 38 % (2017: 37%), 2) Tyskland, valgt af 36 % (2017: 40%) og 3) Sverige, valgt af 31 % (2017: 31 %). Derudover peger de på Kina, valgt af 27 % (2017: 17 %), Storbritannien, valgt af 20 % (2017: 39 %).

Også blandt de globale topledere ligger USA i top som det vigtigste vækstmarked, og det er endda for fjerde år i træk. Kina og Tyskland er endnu engang at finde som de næst- og tredjevigtigste vækstmarkeder blandt de globale topledere, mens USA i år oplever en lille stigning i andelen af topledere, der peger på landet som vækstmarked (valgt af 46 % i 2018 mod 43 % i 2017). Andelen af topledere, der peger på Kina som vækstmarked, er på niveau med sidste år (valgt af 33 % i såvel 2017 og 2018).

Siden 2015, hvor USA overhalede Kina som det mest attraktive vækstmarked for toplederne, har USA år efter år øget sit forspring som topledernes foretrukne vækstmarked. Denne udvikling skyldes bl.a., at USA står stærkt på trods af den nuværende lave dollarkurs. Den nyligt vedtagne skattereform vil desuden give den amerikanske økonomi et boost, og for de fleste danske virksomheder, der har aktiviteter i USA, vil skattereformen også være positiv, fordi selskabsskatten falder betydeligt.

Tyskland styrker desuden sin tredjeplads blandt de globale topledere (valgt af 20 % i 2018 mod 17 % i 2017).

Toplederne oplever en bevægelse mod en mere delt verden

Vækstforventningerne skal indfries i en tid, hvor topcheferne ifølge CEO Survey 2018 ser en tendens til en fragmentering af tro- og værdisystemer globalt (GL: 82 %, DK: 76 %). De ser en tendens til en fragmentering af love og regler (GL: 79 %, DK: 85 %), til opbygningen af regionale handelsblokke (GL: 73 %, DK: 82 %) og voksende nationalisme (GL: 65 %, DK: 73%), hvilket gør det mere komplekst for globale virksomheder.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC