Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

PwC Family Business Survey

PwC Family Business Survey 2018 viser, at de danske familieejede virksomheder er dygtige til at skabe vækst. Dyk ned i resultaterne fra undersøgelsen, og læs mere om, hvilke forhold der bidrager til de danske familievirksomheders succes, hvilken forandring familieejerskabet er under, og hvilke udfordringer familievirksomhederne ser.

PwC Family Business Survey 2018 viser, at de danske familieejede virksomheder er gode til at skabe vækst, også relativt set i forhold til deres globale peers. Ifølge den globale analyse skyldes det særligt tre forhold.

For det første har de danske familievirksomheder naturligt et stærkt globalt fokus med en høj eksportandel og virksomheder, der opererer i flere lande end på hjemmemarkedet.

For det andet er de danske familieejede virksomheder blevet mere strukturerede og diversificerede i den forstand, at de har fundet en god balance i forhold til at inddrage eksterne ledelseskræfter i både direktion og bestyrelse, hvilket bl.a. har styrket den strategiske planlægning.

Og endelig tillægger virksomhederne deres værdier en væsentlig del af forklaringen på deres gode performance. Et stort flertal af virksomhederne gør således klart brug af fælles værdier og en tydelig mission, hvilket ifølge PwC Family Business Survey 2018 smitter positivt af på virksomhedernes omdømme, deres konkurrenceevne og deres evne til at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Sidstnævnte hører vel at mærke også til, hvad familievirksomhederne anser for den største udfordring i de kommende år, ligesom det gælder for erhvervslivet generelt

Desuden peger PwC Family Business Survey 2018 på, at familieejerskabet er under forandring. Kun hver tiende familieejede virksomhed i Danmark har en plan om at overdrage ejerskab og ledelsesopgave til næste generation. I en fjerdedel af virksomhederne forventes ejerskabet, men ikke ledelsesopgaven, at blive overdraget. Og mere end halvdelen har på nuværende tidspunkt ikke en plan for hverken at overdrage ledelsesopgaven eller ejerskabet til næste generation.
 

Læs pressemeddelelsen

Læs: "Familieejerskabet er under forandring"

Globalt udsyn

De danske familievirksomheder har et globalt fokus med en høj eksportandel og virksomheder, der opererer i flere lande end på hjemmemarkedet.

Læs mere

Styrket struktur

De danske familieejede virksomheder er blevet mere strukturerede. De har fundet en god balance i forhold til at inddrage eksterne ledelseskræfter i både direktion og bestyrelse, hvilket bl.a. har styrket den strategiske planlægning.

Læs mere

Værdier har stor effekt

De danske familieejede virksomheder er dygtige til at skabe vækst, og de tillægger klart formulerede værdier en væsentlig del af forklaringen på deres gode performance.

Læs mere

Færre klassiske generationsskifter

Familieejerskabet er under forandring. Danske familieejede virksomheder inddrager i højere grad end de globale udefrakommende ledere i deres virksomheder.  

Læs mere

Udfordringer

Den største udfordring for de danske familieejede virksomheder er adgang til de rette kompetencer.

Læs mere

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Følg PwC