Færre klassiske generationsskifter

 

Ifølge analysen inddrager de danske familieejede virksomheder i højere grad end på globalt plan udefrakommende ledere i deres virksomheder.
Den tendens ser ud til at blive endnu tydeligere de kommende år, da analysen viser en successionsplanlægning, hvor kun hver tiende danske familieejede virksomhed har en plan om at overdrage ejerskab og ledelsesopgave til næste generation (mod 37 % globalt). I en fjerdedel af de danske virksomheder forventes ejerskabet, men ikke ledelsesopgaven, at blive overdraget. Og mere end halvdelen (53 %) har på nuværende tidspunkt ikke en plan for at overdrage hverken ledelsesopgaven eller ejerskabet til næste generation. Globalt er det hele 57 % af virksomhederne, der har planer om at overdrage ledelsesopgaven og/eller ejerskabet til næste generation.

I Danmark er det ifølge PwC Family Business Survey 2018 kun 40 % af virksomhederne, der i øjeblikket har familiens næste generation på lønningslisten mod 65 % globalt set.

Flere børsnoteringer på vej

I forlængelse af de forventede forandringer i ejerskabet hos de familieejede virksomheder er der også noget, der tyder på, at der kommer flere børsnoteringer i de kommende år. I hvert fald svarer flere end hver tredje (35 %) af de danske familieejede virksomheder, at de vil overveje at børsnotere virksomheden eller placere aktier hos udvalgte institutionelle investorer i fremtiden (25 % globalt). Og hver fjerde svarer, at dette vil være den mest attraktive måde for dem at skaffe ny kapital på for at udvikle virksomheden. Flere overvejer også at bringe kapitalfonde eller andre familier ind for at skaffe kapital (41 %).

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3276

Følg PwC