Cyber Security i det offentlige

Udpeg, forebyg og håndter cybertruslen med afsæt i jeres udfordringer.

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, og digitaliseringen er et afgørende middel i udviklingen af den offentlige sektor. Det gør os særligt sårbare over for cybertrusler, og der er derfor stort fokus på at højne cyber- og informationssikkerheden på tværs af sektoren, blandt andet gennem udviklingen af den nationale strategi for cyber-og informationssikkerhed.

I PwC ønsker vi at bistå den offentlige sektor med at skabe et sikkert digitalt samfund, hvor truslen om ødelæggende cyberangreb udefra minimeres, så vi som samfund fortsat kan drage nytte af teknologiens muligheder.

PwC har stor erfaring med at håndtere cybertruslen på tværs af sektoren

I PwC har vi stor praktisk erfaring med at bistå såvel stat, regioner og kommuner samt selvejede institutioner med at skabe overblik over, hvad cybertruslen betyder for jer. Vi understøtter jeres arbejde med at forudse, forebygge, opdage og håndtere cybertruslen, og bistår jer med at genetablere it-sikkerheden, når skaden er sket.

PwC Cyber Tv

Playback of this video is not currently available

Digitale kompetencer i samfundet

Hør PwC's it-sikkerhedsekspert, Mads Nørgaard Madsen, interviewe chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen om, hvordan vi som virksomheder og som samfund sikrer udvikling af de nødvendige kompetencer inden for cybersikkerhed.

Varighed (11:25)

Playback of this video is not currently available

Den nationale cyberstrategi

Hør PwC’s it-sikkerhedsekspert Mads Nørgaard Madsen interviewe Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed om den nationale cyberstrategi. Få også input til, hvad virksomheder kan gøre for at højne it-sikkerheden - herunder tænke mere i samarbejder på tværs af sektorer.

Varighed (11:40)

Sådan hjælper vi jer

Vi har fokus på at udarbejde den tilgang, der bedst passer til jeres aktuelle udfordringer og budget, og på at sikre de praktiske, styringsmæssige, organisatoriske og tekniske løsninger, der minimerer risikoen for cyberangreb hos jer. Vi hjælper med:

  • At facilitere udarbejdelse af jeres cyberstrategi, eller operationalisere jeres strategi i en praktisk handlingsplan samt estimere budgettet for jeres initiativer på cyberområdet.
  • At foretage en cyber assessement af hele jeres organisation, der identificerer de informationsaktiver, som er kritiske i understøttelsen af organisationen, og ved hjælp af en sikkerhedstest undersøger, hvor sårbare I reelt er.
  • At teste jeres forretningskritiske løsninger såvel gennem et sikkerheds-design review eller faktisk applikations- eller penetrationstest. 
  • At implementere tekniske sikkerhedsløsninger som fx adgangsstyringssystem (IDM/PAM), logningsovervågning (SIEM) samt DevSecOps sikkerhedstestløsninger. 
  • At beskrive, etablere og teste jeres cyberberedskab omkring jeres forretningskritiske løsninger bl.a. ved hjælp af vores simuleringsværktøjer ”Game of Threats” og ”Cyber Arena”, der simulerer cyberhændelser. 
  • At assisterer jer med eksperter, hvis I bliver ramt af et cyberangreb, både under og efter angrebet.

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Direktør, Consulting, PwC Denmark

Tlf: +45 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner - Head of Data Factory, PwC Denmark

Tlf: 3945 3554

Følg PwC