Effektivisering af processer og arbejdsgange

For mange offentlige organisationer er sagsbehandling en absolut kerneopgave. Det kan fx være i en styrelse med mange ministersager eller en kommunal forvaltning, der behandler borgersager. For sådanne organisationer er effektive processer og arbejdsgange det helt afgørende middel i forhold til at sikre den mest hensigtsmæssige opgavevaretagelse.

Effektivisering af processer og arbejdsgange kan have mange formål

Arbejdet med at effektivisere processer og arbejdsgange i offentlige organisationer kan have flere formål. Det kan være et middel til at reducere omkostninger, så sagsbehandlingen kan gennemføres med færre ressourcer. Det kan også være et middel til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen, fx ved at reducere sagsbehandlingstiden, minimere risiciene for fejl eller sagsbehandle på en måde, der optimerer outputtet af sagsbehandlingen. Det er vores erfaring, at det er vigtigt at være bevidst om, hvilket formål der er i fokus, når en organisation arbejder med effektivisering af processer og arbejdsgange.

Hjælp til næste skridt i arbejdet med at effektivisere processer og arbejdsgange

PwC oplever, at mange offentlige organisationer allerede har arbejdet med at effektivisere deres processer og arbejdsgange. Vi er dog overbeviste om, at de fleste offentlige organisationer kan effektivere deres processer og arbejdsgange yderligere, fx ved at bygge videre på eventuelle tidligere lean-projekter og have fokus på emner som driftsledelse, øget kundefokus og yderligere digitalisering.

Vores indsatsområder i jeres organisation fokuserer bl.a. på at:

  • Foretage analyse af de nuværende processer og arbejdsgange og identificere de kritiske områder
  • Medvirke ved udarbejdelsen af de fremtidige processer og arbejdsgange og sikre en god implementering
  • Fungere som projektleder i implementeringen
  • Levere værktøjer og indføring i metoder til øget effektivitet koblet med systematisk arbejde om løbende forbedringer.

Hvis det er relevant, kan PwC også supplere rådgivningen med input, såvel som inspiration, fra private virksomheder og/eller udenlandske offentlige myndigheder.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med effektivisering af dine processer og arbejdsgange.

Kontakt os

Mette Holy Jørgensen

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 2199 6761

Følg PwC