Energiafgifter for skoler og universiteter

Uddannelsesinstitutioner, så som skoler og universiteter, betaler afgifter af energi, der anvendes til f.eks. IT, belysning, rumvarme eller drift af kantine. Der kan være tale om alle typer af energi – alt fra elektricitet og naturgas til olie og fjernvarme. Da der ofte er tale om et stort energiforbrug, kan afgifterne udgøre en stor udgift.

Der kan imidlertid være mulighed for, at uddannelsesinstitutionerne kan få godtgjort en del af de betalte afgifter.

Godtgørelse af energiafgifter

Uddannelsesinstitutioner kan som udgangspunkt få godtgjort en del af afgifterne i samme omfang, som institutionerne har fradrag for toldmoms. Det betyder, at en institution, der har en momsfradragsprocent på 20 %, kan få godtgjort 20 % af afgifterne, der kan godtgøres efter de almindelige regler.

Dette gælder uanset, om institutionerne lejer eller ejer bygningerne, hvor energien forbruges.

Reglerne for godtgørelse af energiafgift kan være komplekse, ligesom der findes flere særregler inden for de enkelte energiafgiftsområder, som institutionerne bør være opmærksomme på. Det er vores erfaring, at flere institutioner oplever udfordringer med bl.a.:

  • Elektricitet: Anvendelsen af elektricitet er afgørende for, hvor stor en andel af afgifterne en uddannelsesinstitution kan få godtgjort.
  • Vand: Uanset hvad uddannelsesinstitutionen anvender vand til, er det muligt at få godtgjort afgift af vand i samme omfang, som der er fradrag for moms.
  • Overskudsvarme: Genanvender en uddannelsesinstitution varme, til f.eks. opvarmning af vand, skal der betales afgift af overskudsvarmen.
  • Specielle forhold: Ønsker en uddannelsesinstitution at etablere fx et solcelleanlæg, anskaffe sig en elbil eller producere sin egen strøm og varme, gælder der specielle afgiftsregler inden for hvert område.

Brug PwC’s erfarne eksperter som jeres sparringspartner

Det er PwC’s anbefaling, at der altid foretages en konkret vurdering af de afgiftsmæssige forhold på det enkelte energiområde. Vi yder rådgivning og assistance til flere uddannelsesinstitutioner og vi kan bl.a. hjælpe med:

  • at vurdere muligheden for godtgørelse af energiafgifter i samme omfang, som disse har fradrag for toldmoms
  • at der tages højde for de specielle forhold, som er gældende for den konkrete uddannelsesinstitution
  • at implementere interne kontroller og procedurer vedrørende godtgørelse af energiafgifter.

Har du spørgsmål til jeres behandling af energiafgifter eller mulighed for godtgørelse af energiafgifter, er du velkommen til at kontakte os. Vores team i afgiftsgruppen er klar til at drøfte jeres udfordringer.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told

Tlf: 3945 9463

Følg PwC