It-projektledelse: Effektiv projektstyring – hvis budget og tidsplan skal holdes

Statslige it-projekter har ofte i større eller mindre omfang været præget af budget- og/eller -tidsoverskridelser og manglende målopfyldelse. Det skyldes blandt andet, at der ikke har været en effektiv projektstyring eller været anvendt relevante værktøjer til budgettering, risikostyring, projektstyring og målstyring. Derudover bliver den nye viden, der er produceret i projektet, fx om ny teknologi, sjældent forankret i organisationen, fordi der ofte bruges eksterne underleverandører til at udføre store dele af projektet.

Rådgivning og projektledelse af it-projekter

I PwC kender vi statens projektmodel for gennemførelse af it-projekter, og vi anvender den gerne eller i kombination med vores egen model.
I vores rolle som rådgiver på it-projekter leverer vi typisk støtte til den internt valgte projektleder, så projektet styres i henhold til god praksis. Det giver derudover projektlederen mulighed for sparring i forhold til selve projektledelsesopgaven samt fx input til det tekniske designoplæg leveret af en ekstern leverandør. Vi kan også levere en erfaren it-projektlederressource, der kan varetage selve projektledelsesopgaven.

Vi hjælper bl.a. med at:

  • sikre en systematisk dialog omkring håndtering af de væsentligste risici i projektet
  • holde fokus på omfanget af opgaven
  • holde leverancerne op mod organisationens modenhed og kompetencer og styre økonomien i forhold til dette
  • fokusere på vigtigheden af, at driften af projektet bliver en succes
  • sørge for, at projektet i god tid er i dialog med og forbereder driftsorganisationen på nye opgaver, der skal varetages, når projektet er færdigt
  • sikre, at der bliver lagt en plan for, hvordan gevinster fra projektet tydeligt kan måles og kommunikeres, når projektet er afsluttet.

En effektiv projektstyring holder bl.a. styr på budget og tidsplan

En effektiv projektstyring mindsker risikoen for, at budgettet og/eller tidsplanen overskrides. Vores omfattende erfaring med at lede it-projekter hjælper også med at sikre en sikker drift af projektet, samt at gevinsterne ved projektet hentes hjem. Vi har erfaring med anvendelsen af statens projektmodel og kan hjælpe med korrekt anvendelse af projektmodellen eller forberedelse af indstilling til godkendelse/risikovurdering af it-projekter på over 10 mio. kr.

Vil du vide mere om, hvordan PwC kan hjælpe dig med it-projektledelse og skabe øget værdi for dig og din organisation, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Torben Leth

Partner, Head of IT Management

Tlf: 5183 7958

Jesper Vedsø

Partner

Tlf: 3945 9144

Følg PwC