IT-projektledelse

Effektiv projektledelse der gør jeres IT-projekt til en succes

Det kan være en krævende opgave at sikre, at IT-projekter i det offentlige holder budgettet og tidsplanen, og at de lever op til de opstillede mål. Det kræver effektiv projektstyring, så man anvender de relevante værktøjer til budgettering, risikostyring, projektstyring og målstyring og sikrer, at den nye viden, der er produceret i projektet, fx om ny teknologi, forankres i organisationen.

Få en erfaren samarbejdspartner til jeres IT-projekt

I PwC har vi stor erfaring med at projektlede IT-projekter i den offentlige sektor, og med at minimere risikoen for, at de samlede udgifter eller tidsplanen overskrides.

Vores omfattende erfaring med at lede IT-projekter hjælper med at sikre en sikker drift af projektet, hvor gevinsterne ved projektet hentes hjem. Vi har stor erfaring med at anvende statens projektmodel for gennemførelse af IT-projekter, og anvender den gerne i kombination med vores egen model. Vi kan hjælpe med at sikre korrekt anvendelse af projektmodellen, eller med at forberede indstilling til godkendelse eller risikovurdering af IT-projekter på over 10 mio. kr.

I vores rolle som rådgiver på IT-projekter leverer vi typisk støtte til den internt valgte projektleder, så projektet styres i henhold til god praksis. Det giver projektlederen mulighed for sparring i forhold til selve projektledelsesopgaven, og for at få input til det tekniske designoplæg leveret af en ekstern leverandør. Vi kan også levere en erfaren IT-projektleder, der kan varetage selve projektledelsesopgaven.

I PwC hjælper vi blandt andet med:

  • sikre en systematisk dialog omkring håndtering af de væsentligste risici i projektet
  • holde fokus på omfanget af opgaven
  • holde leverancerne op mod organisationens modenhed og kompetencer og styre økonomien i forhold til dette
  • fokusere på vigtigheden af, at driften af projektet bliver en succes
  • sørge for, at projektet i god tid er i dialog med og forbereder driftsorganisationen på nye opgaver, der skal varetages, når projektet er færdigt
  • sikre, at der bliver lagt en plan for, hvordan gevinster fra projektet tydeligt kan måles og kommunikeres, når projektet er afsluttet.

Vil du vide mere om, hvordan PwC kan hjælpe dig med it-projektledelse og skabe øget værdi for dig og din organisation, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Torben Leth

Partner, Head of Digital Transformation, PwC Denmark

Tlf: 5183 7958

Følg PwC