Effektivisering gennem digitalisering

Vækst i offentlig digitalisering betyder øget kompleksitet

Den offentlige sektor arbejder i stigende grad digitalt. Det gælder både i forhold til administrative processer, interne arbejdsgange og dialogen med borgere og virksomheder. Det betyder, at digitaliseringsgraden er relativ høj i Danmark sammenlignet med andre lande. Men det betyder også, at forvaltningen i den offentlige sektor allerede i dag i stor grad styres gennem it-teknologi, der skal vedligeholdes og udbygges – ofte på tværs af den offentlige sektor og i sammenhæng med både den private sektor, markedet og civilsamfundet. Dertil kommer, at det økonomiske råderum er under pres, hvilket stiller stadig større krav til, at den offentlige sektors digitaliseringsarbejde er gevinstrealiserende (effektivisering), samtidig med at serviceudbuddet udvikles (kvalitet). Endelig ønsker brugerne at anvende nye teknologier – eksempelvis mobile platforme, sociale medier mv. Det er PwC’s vurdering, at den offentlige sektor er på vej ind en ny tid, hvor teknologi ikke alene er en måde at optimere processer på, men også er en ændring i forholdet til brugerne – både borgere og virksomheder – og i måden, hvorpå den offentlige sektor internt organiserer opgaveløsningen på. Samlet set betyder det, at digitaliseringsarbejdet i den offentlige sektor er i vækst, og at kompleksiteten i arbejdet øges, organisatorisk såvel som teknisk.

Hvad kan PwC tilbyde i forbindelse med det offentliges digitaliseringsarbejde?

For at imødekomme kompleksiteten i digitaliseringsarbejdet vil offentlige virksomheder arbejde mere professionelt med emnet – det gælder både digital ledelse, håndteringen af it-udvikling og -drift og i forvaltningens anvendelse af digitale værktøjer. PwC's ydelser tager derfor afsæt i et ønske om at understøtte vores kunders modenhed gennem værditilførsel på tre områder – træf de rigtige beslutninger, lav gevinstdrevet digitalisering og skab sikker it. Læs mere om de tre områder her (LINK).

PwC leverer en bred pallette af konsulentydelser, som understøtter værditilførsel på de tre områder. I nedenstående figur har vi illustreret dette:

For mere information om vores ydelser på offentlig digitalisering kan du kontakte os.

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC