Revision og regnskabsmæssig assistance

Rådgivning tilpasset den enkelte organisation

I PwC skræddersyer vi vores ydelser i forhold til den specifikke opgave og kommunens organisation. Vi tilknytter et hold af medarbejdere med den nødvendige erfaring og kompetence, og som kunde får du/I en primær kontaktperson, som følger opgaven fra A-Z. Vores revision og regnskabsmæssige assistance bygger på et åbent og ærligt samarbejde med fokus på eksekvering af anbefalinger og løsningsforslag.

Få rådgivning af PwC’s erfarne eksperter

PwC har udviklet unikke kompetencer inden for revision og regnskabsmæssig assistance til kommuner. Vi har således opbygget et team af revisorer og specialister, som kan hjælpe med opgaver inden for:

  • revision
  • udarbejdelse af regnskaber
  • bogføring og afstemningsopgaver
  • administration af lønområdet
  • rådgivning inden for den sociale opgavevaretagelse
  • indtægtsoptimering (takster, moms, skatter og afgifter samt refusion)
  • udarbejdelse af økonomistyringsprincipper
  • økonomisk rådgivning
  • udarbejdelse og implementering af forretningsgange/kontrolprocedurer.

Har du behov for assistance inden for revision og regnskab, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Kim Vorret

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 9611 1854

Følg PwC