Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

PwC hjælper kommuner: Effektiv indsats mod social dumping

Med et stigende politisk fokus på social dumping og FN’s verdensmål om anstændige jobs og bæredygtige byer er det mere aktuelt end nogensinde, at kommunen tager aktivt stilling til opfølgning på de sociale klausuler, der anvendes i kommunens leverandørkontrakter. PwC kan hjælpe kommunen med at styrke sin indsats mod social dumping og samtidig understøtte arbejdet med FN’s verdensmål.

Et socialt ansvarligt arbejdsmarked

Ifølge FN’s 8. verdensmål, skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd.

Dette inkluderer også arbejde, der udføres for offentlige bygherrer, og kommunerne kan derfor aktivt medvirke til at sætte dagsordenen for et bæredygtigt arbejdsmarked med en målrettet indsats i form af oplysning, dialog og kontrol af overholdelsen af sociale klausuler.

Samtidig kan kommunerne med en effektiv indsats mod social dumping ligeledes gå forrest, når det kommer til FN’s 11. verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Øget politisk fokus og kontrol fra offentlige myndigheder

I løbet af de seneste 10 år er der kommet et stigende politisk fokus på myndighedskontrol til sikring af, at danske arbejdsvilkår håndhæves på det danske arbejdsmarked. Dette gælder også arbejde, der udføres i kommunalt regi for kommunale bygherrer.

Med arbejdsklausuler, udformet på grundlag af ILO konvention nr. 94, forpligter leverandører sig til at sikre sine medarbejdere løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Realiser det politiske beslutningsgrundlag

Stadigt flere kommuner ønsker en målrettet indsats i form af oplysning og dialog med leverandørerne ofte kombineret med kontrol af overholdelsen af de sociale klausuler.

Hos PwC har vi mange års erfaringer med oplysning, dialog og kontrol og bistår kommuner med at udarbejde konkrete leverandørvejledninger til overholdelse af de sociale klausuler samt udarbejde den helt rigtige dialog- og kontrolmodel.

Vores eksperter kan afdække det politiske beslutningsgrundlag, vurdere de retlige rammer og matche disse med en håndgribelig og effektiv indsats mod social dumping.

PwC hjælper kommuner

For at sikre, at tiltagene mod social dumping udmøntes i en virkningsfuld indsats, kan PwC’s tilgang tilpasses til jeres behov. Vi tilbyder:

Vurdering af kontraktgrundlag

PwC tilbyder højt kvalificeret og værdiskabende ansættelses- og kontraktretlig rådgivning. Vi har mange års erfaring med at håndtere de forskellige juridiske udfordringer relateret til løn- og arbejdsforhold, også når der arbejdes på tværs af landegrænser.

Udarbejdelse af en risikobaseret metode

PwC har udarbejdet en risikobaseret metode til udvælgelse af leverandører til kontrol, så ressourcer målrettes de arbejdspladser med størst risiko for tvivlsomme løn- og arbejdsforhold.

Kontrol med leverandørforhold

PwC har længe varetaget kontrol- og tilsynsopgaver af løn- og arbejdsforhold, og ud fra disse erfaringer har vi udarbejdet en tilgang til kontrol med – og rapportering af – leverandørforhold, der sikrer en ansvarlig leverandørstyring hos kommunen.

Håndtering af interessentdialog

PwC forankrer indsatsen mod social dumping ved en konstruktiv dialog og vidensdeling med jer og jeres leverandører. Dette sker ved en indledende kortlægning, som vil målrette indsatsen og dermed skabe et bæredygtigt kædeansvar.

Leverandørvejledning
 

PwC har gennem flere års rådgivning af både danske og udenlandske kunder opnået kendskab til de udfordringer, der kan opstå, når man ansætter medarbejdere til at udføre arbejde i Danmark. Vi bistår med at udarbejde vejledninger til brug for både danske og udenlandske leverandører, så de sociale klausuler kan overholdes.

FN verdensmål
 

PwC bistår med at understøtte kommunens arbejde med FN’s verdensmål, herunder med at udarbejde strategier for indfrielse af de relevante verdensmål.

Værdien for kommunen

PwC kan hjælpe med at udpege den bedste løsning til oplysning, dialog og kontrol, da vi bidrager med:

  • Tværfaglig indsats, fordi vi tilbyder en bred vifte af eksperter inden for løn- og arbejdsvilkår
  • Systematisk udvælgelse af leverandører til dialog og kontrol, da vi bruger en risikobaseret metode
  • Uafhængighed, da vi som tredjepart varetager kontrollen i armslængde fra det politiske embede
  • Forankring af politiske målsætninger, da vi engagerer jer og jeres leverandører i problemløsningen

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Jeanette Vallat

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9250

Følg PwC