Styrk indsatsen mod social dumping

Skab et socialt ansvarligt arbejdsmarked med lige konkurrencevilkår

Som modelarbejdsgiver har I som offentlig organisation et særligt ansvar for at skabe et bæredygtigt arbejdsmarked, der kan støtte den danske aftalemodel.

I forlængelse af kommunernes økonomiaftale for 2014 har langt de fleste kommuner allerede indført arbejds- og sociale klausuler for deres leverandører, og ambitionsniveauet i form af kontroller og sanktioner er under udvikling i de enkelte kommuner/regioner. Hvordan omsætter din organisation jeres målsætninger til en håndgribelig indsats?

Realisér det politiske beslutningsgrundlag

Hos PwC hjælper vi din kommune/region med at stille skarpt på en ansvarlig tilgang til leverandørstyring. Vores eksperter kan afdække det politiske beslutningsgrundlag, vurdere de retlige rammer og matche disse med en håndgribelig og effektiv indsats mod social dumping. Dermed sikrer vi, at jeres behov for en virkningsfuld og ressourceeffektiv praksis bliver realiseret.

PwC’s tilgang til social dumping garanterer en ansvarlig leverandørstyring med en:

  • Tværfaglig indsats, da vi tilbyder en bred vifte af erfarne eksperter inden for arbejdsret, revision og processtyring og -udarbejdelse
  • Systematisk udvælgelse af leverandører, baseret på en forudgående risikovurdering
  • Uafhængighed, da vi som tredjepart varetager kontrollen uafhængigt af opdragsgiver
  • Forankring af politiske målsætninger, da vi engagerer din kommune og jeres leverandører i problemløsningen.

For at tiltagene mod social dumping kan udmøntes i en virkningsfuld indsats, kan PwC’s tilgang tilpasses din kommunes eller regions behov ved en sammensætning af nedenstående moduler:

1. Vurdering af kontrakt-grundlag

PwC tilbyder højt kvalificeret og værdiskabende ansættelses- og kontraktretligt rådgivning. Vi har mange års erfaring med at håndtere de forskellige juridiske udfordringer relateret til løn- og arbejdsforhold.

2. Udarbejdeles af en risikobaseret metode

PwC har udarbejdet en risikobaseret metode til udvælgelse af leverandører til kontrol, så ressourcer målrettes de arbejdspladser med højest risiko for tvivlsomme løn- og arbejdsforhold.

3. Kontrol med leverandørforhold

PwC har længe varetaget kontrol- og tilsynsopgaver af løn- og arbejdsforhold, og ud fra disse erfaringer har vi udarbejdet en tilgang til kontrol med og rapportering af leverandørforhold. Den endelige redegørelse kan leveres med erklæring fra revisor.

4. Håndtering af interessentdialog

PwC forankrer indsatsen mod social dumping ved en konstruktiv dialog og vidensdeling med din kommune/region og jeres leverandører. Dette sker ved en indledende kortlægning, som vil målrette indsatsen og dermed skabe et bæredygtigt kædeansvar.

Kontakt os

Henrik Thon-Jensen

Partner, Risk Assurance Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 9218

Jens Pultz Pedersen

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9234

Line Berg Madsen

Director, Sustainability & Governance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3862

Soomi Do

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: +45 3945 9355

Følg PwC