PwC er repræsenteret på alle relevante SKI-rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer

Vi kan således servicere den offentlige sektor med en bred vifte af løsninger.

PwC er repræsenteret på en lang række vigtige SKI-rammeaftaler inden for management konsulentydelser, it, skattemæssig rådgivning. Det gør det endnu mere enkelt og effektivt at samarbejde med os.

17.11 Managementsupport sikrer, at den offentlige sektor kan købe konsulenter til at løse en opgave, der bliver stillet af jer selv inden for et ydelsesområde, som er dækket af de seks delaftaler:

 • Strategi- og organisationsudvikling

 • Forretningsprocesser og effektivisering

 • Analyser og evaluering

 • Systemer og styring

 • Human Resources

 • Grønne ydelser

PwC er som én af få leverandører optaget på alle seks delaftaler.

Som noget nyt er der kommet en delaftale 6, der dækker grønne ydelser. Her kan du indkøbe konsulentydelser inden for klima og miljø til brug i den grønne omstilling. Det kan fx dreje sig om overgang til cirkulær økonomi, udvikling af CO2-regnskaber eller rådgivning til at håndtere kommende ESG-krav og lovgivning.

På 02.15 It-rådgivning kan du købe it-rådgivningsydelser på timebasis. Derudover har du også mulighed for at bruge aftalen til at købe udførende konsulentydelser, som ligger i direkte forlængelse af den købte rådgivningsopgave. 

Tilsammen dækker de ydelsesområder, som PwC tilbyder på rammeaftalen, en meget stor del af de rådgivningsydelser, som PwC i dag er specialiserede i at levere til bl.a. den offentlige sektor, herunder:

Ydelsesområder:

 • It-relaterede strategier

 • Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering

 • It-udbud

 • It-sikkerhed, business continuity og it-compliance

 • It-arkitektur

 • It-governance

 • Projekt- og programledelse

Læs mere om SKI-rammeaftale 02.15

På aftalen kan du købe managementkonsulentydelser. Du anvender aftalen, når du ønsker at foretage et løsningskøb, hvor det er leverandøren, der leder og gennemfører sit eget løsningsforslag. Dermed er det også leverandøren, der er ansvarlig for projektet.

PwC er optaget på flg. delaftale:

 • Effektivisering og forretningsprocesser

02.06 Standardsoftware er et dynamisk indkøbssystem, hvor du kan købe software og ydelser relateret til den købte software.

Du kan således både gentegne dine eksisterende licenser og indgå vedligeholdsaftaler på software, som du har i forvejen. Derudover kan du købe ny software. Du kan købe alle typer af løsninger, dvs. både on-premise løsninger og cloudbaserede løsninger i systemet.

Som leverandør er PwC med til at sikre, at offentlige kunder har konstant adgang til køb af software og rådgivning, der er i trit med den teknologiske udvikling. Det nye indkøbssystem understøtter muligheden for indkøb af software og rådgivning, der bl.a. styrker digitalisering, dataanvendelse og fokus på it-sikkerhed. Netop disse fokusområder er afgørende faktorer i forhold til at skabe en effektiv og velfungerende offentlig sektor til glæde for borgere, erhvervsliv og myndigheder.

Offentlige repræsentanter og en række software- og konsulentvirksomheder har været med til at forme aftalen, mens SKI har udarbejdet værktøjer, skabeloner og vejledninger, der øger fleksibiliteten ved offentlige udbud og indkøbsaftaler af it-tjenester.

Vi glæder os til kunne hjælpe vores kunder med at løse væsentlige problemstillinger inden for digitalisering og it-sikkerhed i den offentlige sektor.

Læs mere om SKI 02.06

02.22 It-drift er et dynamisk indkøbssystem, hvor du kan købe flere typer drift ydelser. PwC tilbyder forskellige typer managed services. Herunder: IAM, PAM, Managed security operation (MSO) m.fl.

Hos PwC kan indkøbet foretages indenfor kategorierne:

 • Applikationsdrift

 • Sikkerhedsservices

Kommunikationsprodukter og -løsninger er et dynamisk indkøbssystem hvor du kan købe: Licenser, service og support samt konsulentydelser.

I det dynamiske indkøbssystem er der ikke et fast sortiment, men du køber ind inden for de ydelsesområder, der er fastlagt på aftalen. 

PwC er repræsenteret indenfor flg. Ydelsesområder:

 • Netværksprodukter og -løsninger

 • It-sikkerhedsprodukter og -løsninger

Derudover kan du købe følgende tværgående ydelser:

 • Konsulentydelser

 • Service og support

 • Sikkerhed

 • Cloudbaserede ydelser

 • Licenser

Kontakt os

Esben Toft

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Jesper Tüchsen

Director, PwC Denmark

Tlf: 2010 9511

Følg PwC