Udbudsrådgivning

Få kvalificeret rådgivning der sikrer en effektiv udbudsproces

Offentlige udbud bruges i høj grad af offentlige myndigheder til at sikre en effektiv og innovativ opgaveløsning.

De bruges i stigende grad som led i effektiviseringen af den offentlige sektors indkøb, både i forbindelse med “simple” indkøb og udbud af større, offentlige kontrakter. Vi oplever, at man i det offentlige har stigende fokus på at bruge dialogbaserede udbudsformer – herunder ”Udbud efter forhandling” samt ”Konkurrencepræget dialog”, og på at bruge mulighederne for en tidlig dialog med potentielle fremtidige leverandører ved at gennemføre en markedsdialog.

Især større offentlige anskaffelser kræver større og mere komplekse udbudsprocesser, og her er dialogbaserede udbudsformer ofte nødvendige. Det stiller høje krav til ordregiver om at sikre kvaliteten af udbudsmaterialet, og om at sikre en veltilrettelagt udbudsproces.

I PwC har vi stor erfaring med at rådgive offentlige myndigheder, når de skal forberede og gennemføre komplekse udbud inden for en lang række forskellige sektorer, herunder it, forsyningsområdet, OPP, entrepriseopgaver mv.

Vi kender til mulighederne og udfordringerne ved at bruge de forskellige udbudsformer, og har konkret erfaring med at kvalitetssikre udbudsmateriale og med projektledelse af komplekse udbudsprocesser. Det sikrer, at udbudsprocessen gennemføres effektivt og under hensyntagen til en optimering af mulighederne for en løbende kontraktopfølgning.

Vi tilbyder kvalificeret sparring inden for alle faser af udbudsprocessen, fra forberedelse og gennemførelse til evaluering.

De 3 faser i udbudsrådgivningen  

Fase Ekspertiseområder Opnåede fordele
Forberedelse    

 

 1. Udarbejdeæse af business case

 2. Behovsafdækning

 3. Markedsundersøgelse

 4. Udbudsstrategi
 1. Vurdering af udfordringer og muligheder ved forskellige udbudsalternativer samt konkretisering af den forventede fremtidige projektøkonomi
 2. Identifikation af organisationens reelle behov inden aktivering af markedet
 3. Identifikation af "best practice" samt analyse af mulige leverandørers styrke og kapacitet
 4. Udarbejdelse af realistoisk procesbeskrivelse samt udbudsstrategi
Gennemførelse    
 
 1. Projektledelse


 2. Assistance til forhåndsudvælgelse

 3. Udarbejdelse af udbudsmateriale


 4. Tilbudsevaluering


 5. Kontrolbud
 1. Projektledelse fra start til slut - effektivt og i henhold til gældende lovgivning

 2. Udarbejdelse af prækvalifikationsmateriale samt prækvalifikation af tilbudsgivere

 3. Udarbejdelse af udbudsmateriale og udbudsbetingelser, der sikrer en klar formidling af den valgte forretningsmodel

 4. Assistance til udarbejdelse af evalueringsmetodikker, evalueringsprocesser og bedømmelsesskemaer

 5. Udarbejdelse af kontrolbud, hvis der ønskes en sammenligning med en traditionel offentlig opgavevaretagelse
Implementering    
 
 1. Overgang og implementering

 2. Etablering af kontraktstyring

 3. Forbedring af performance

 4. Opfølgning på compliance
 1. Implementering af den aftalte løsning


 2. Etablering af robuste processer, systemer og styringsredskaber

 3. Assistance i forhold til identifikation af performance problemer og forbedringstiltag

 4. Fuld lovliggørelse indebærer korrekt brug af såvel udbudsprocessen samt løbende opfølgning på brug af kontrakterne
 1. Forbedring af performance
 1. Forbedring af performance
 1. Forbedring af performance
 1. Forbedring af performance
 1. Forbedring af performance
 1. Forbedring af performance
 1. Forbedring af performance
 1. Forbedring af performance
 1. Opfølgning på compliance
 1. Opfølgning på compliance
 1. Opfølgning på compliance
 1. Opfølgning på compliance

Vi har stor erfaring inden for udbudsområdet, bl.a. inden for:
 • Udbud af OPP-projekter
 • It-udbud
 • Offentligt privat samarbejde på ældreområdet
 • Udbud af kapitalforvaltning
 • Udarbejdelse af kontrolbud
 • Udbud af administration af almene boliger.

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os.

Kontakt os

Thomas Siersbæk Heller-Njor

Partner, Operations Consulting

Tlf: +45 3945 9493

Torsten Schmidt-Jensen

Director

Tlf: 3945 9261

Følg PwC