Udbudsrådgivning

Offentligt privat samarbejde og konkurrenceudsættelse bliver i stigende grad brugt af offentlige myndigheder til at sikre en effektiv og innovativ opgaveløsning.

PwC har lang erfaring med rådgivning til offentlige myndigheder i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af udbudsprocesser. Vi har som rådgivere været med til at gennemføre en række innovative udbud med fokus på nytænkning af rammerne for det fremtidige samarbejde.

Et markedskonformt udbud

PwC rådgiver henholdsvis stat, regioner og kommuner i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af en række forskellige typer af udbud. Et samarbejde med PwC sikrer objektiv rådgivning baseret på erfaringer fra en lang række tidligere gennemførte udbudsprocesser, samt at udbudsprocessen gennemføres effektivt og i henhold til gældende lovgivning. Vi arbejder målrettet på at skabe en god sammenhæng mellem formålet med det enkelte udbud og markedets kompetencer og interesser, hvilket sikrer et markedskonformt udbud.

Få rådgivning af PwC’s eksperter

I PwC stiller vi os altid gerne til rådighed for en drøftelse af konkrete udfordringer og problemstillinger i forbindelse med udarbejdelsen af kontrolbud.
Nedenfor beskrives typen af vores rådgivningsydelser samt udvalgte eksempler på konkrete udbudsområder:

Udvalgte eksempler på konkrete udbudserfaringer:

  • Udbud af OPP-projekter
  • It-udbud
  • Offentligt privat samarbejde på ældreområdet
  • Udbud af kapitalforvaltning
  • Udarbejdelse af kontrolbud
  • Udbud af administration af almene boliger.

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os.

Kontakt os

Anders C. Madsen

Partner

Tlf: 2141 6012

Følg PwC