Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Velfærdsområdet

Public Welfare arbejder for at skabe vedvarende, bæredygtige forandringer, som skaber værdi og resultater for den enkelte borger såvel som staten, regionerne og kommunerne. Kernen i vores projekter er således at bidrage til at øge den samfundsøkonomiske værdi i det velfærdspolitiske arbejde på tværs af den offentlige sektor.

Vores tilgang er kendetegnet ved et tæt og inddragende samarbejde med kunderne, samt et konstant fokus på at omsætte aktuel viden fra både forskning og praksis til anbefalinger, konklusioner og indsatser, som er anvendelige i praksis.

Vi hjælper offentlige organisationer med at:
  • Sikre effektiv organisering og tilrettelæggelse af sagsbehandling og indsatser på velfærdsområderne
  • Sikre det rette match mellem målgrupper og indsatser – og derigennem skabe de bedst mulige resultater for borgerne
  • Sikre god styring af økonomi og aktiviteter på velfærdsområderne
  • Måle resultater for borgerne og gevinster for offentlige organisationer, som leverer velfærdsydelser.

 

Vi arbejder på tværs af hele velfærdsområdet og for en bred vifte af kunder

Public Welfare beskæftiger sig med hele velfærdsområdet, herunder social-, ældre-, sundheds- integrations- og undervisningsområdet. Vores kunder omfatter ministerier, styrelser, regioner, kommuner og NGO’er. Fordi vi arbejder på tværs af alle velfærdsområder, har vi et særligt blik for snitflader på tværs af sektorer, og de muligheder og udfordringer disse medfører.

Datainformeret opgaveløsning som skaber værdi i praksis

Vores opgaver har forskellig karakter, men er alle kendetegnet ved en videnbaseret og datainformeret tilgang og et fokus på, at resultatet skal kunne anvendes og skabe værdi i praksis.

Public Welfare skaber værdi gennem…

Udvikling af indsatser og metoder

Udvikling af indsatser og metoder med udgangspunkt i aktuel bedste viden fra både forskning og praksis – bl.a. ved brug af adfærdsøkonomiske metoder (fx nudging).

View more

Resultatmåling, analyser og evaluering

Resultatmåling, analyser og evaluering af implementering, omkostninger, samfundsøkonomisk værdi og virkninger på både kort og langt sigt.

View more

Kapacitetsopbygning

Kapacitetsopbygning via udvikling af organisering, processer og kompetencer samt strategisk ledelsessparring og sparring på sagsniveau fra PwC’s eksperter.

View more

Understøttelse af datainformeret ledelse

Understøttelse af datainformeret ledelse og derigennem kvalitetsløft ift. styring af økonomi- og aktiviteter, organisering samt fastsættelse af og opfølgning på målsætninger.

View more

Stor erfaring og dyb indsigt

Vores team har opbygget stor indsigt i velfærdsområdet via mange års erfaring fra den kommunale sektor, staten og konsulentbranchen. PwC’s Public Welfare team består således af dygtige, analytiske konsulenter og anerkendte eksperter med dyb sektorforståelse, viden om datainformeret praksis og ledelsesmæssig erfaring. Vores eksperter har endvidere fingeren på pulsen ift. de nyeste metoder, tilgange og indsatser i et internationalt perspektiv, og kan bringe denne viden i spil til at videreudvikle praksis i en dansk kontekst.

Kontakt os

Mette Lindgaard

Partner, Public Welfare

Tlf: 2524 0037

Følg PwC