Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Vores organisation

PwC er et af verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshuse. I Danmark samarbejder 2.500 PwC’ere fra kontorer over hele landet om at hjælpe vores kunder med deres succes, og de trækker på et netværk med flere end 280.000 kolleger fra hele verden.

Læs mere om vores ledelse her

PwC Danmark er organiseret i forretningsenhederne; Revision, Skat og Rådgivning:

Assurance er PwC's revisionsafdeling og vores største forretningsområde. I Assurance arbejder vi tæt sammen med specialiserede faggrupper fra hele organisationen, ligesom vi udveksler ”best practice” og overfører viden på tværs af landegrænser. Vi trækker på ekspertisen fra et globalt netværk i løsningen af komplekse opgaver inden for alle dele af regnskab, revision og økonomisk rådgivning.

Assurance består først og fremmest af vores revision. Derudover rummer Assurance RAS (Risk Assurance Services) og AAS (Assurance & Accounting Services).

RAS understøtter kundernes behov i forbindelse med kontroller og politikker inden for bl.a. CSR, it og økonomi, mens AAS rådgiver kunderne inden for regnskabsmæssige og selskabsretlige forhold mv.

Vores skatteafdeling i Danmark er placeret i Aarhus og København. Vi tilbyder et globalt netværk, lokal ekspertise og individuel service.

Vi rådgiver virksomheder, organisationer og enkeltpersoner ud fra et omfattende kendskab til dansk skattelovgivning og -praksis. Med en omfattende brancheforståelse, som vi kombinerer med relevant teknisk og faglig viden fra vores skatteeksperter, finansielle rådgivere og jurister, skaber vi gode og holdbare løsninger for vores kunder. I et tæt samarbejde med kunden sikrer vi, at skatteløsningerne understøtter forretningsstrategien. Vores kundegruppe omfatter multinationale og lokale virksomheder, privatejede og partnerejede virksomheder, fonde og enkeltpersoner.

Organisatorisk er vi opdelt i tre hovedområder, som du kan læse mere om:

Advisory er PwC’s rådgivningsforretning, der tæller ca. 125 erfarne rådgivere i Danmark. Advisory hjælper med at udvikle og implementere økonomisk attraktive og bæredygtige forandringer. Advisory består af to forretningsområder, Deals og Coporate Finance samt Consulting, hver med sit unikke sæt af værdifulde kompetencer:

Deals og Corporate Finance

I Deals og Corporate Finance rådgiver vi om virksomhedsopkøb og -frasalg, kapitalstruktur og restruktureringer samt muligheder for finansiering og kapitalfremskaffelse. Løsningerne omfatter:

 • Corporate Finance
  M&A-rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder, fusioner og kapitalfremskaffelse.
 • Transaction Services
  Finansiel due diligence for køber eller sælger (vendor due diligence), finansiel analyse og vurdering af de finansielle forudsætninger for en virksomhedshandel samt rådgivning om metoder for købesumsreguleringer.
 • Værdiansættelse og modellering
  Værdiansættelse af virksomheder og immaterielle rettigheder, rådgivning i relation til Purchase Price Allocation og projektvurdering.
 • Deals SMV
  PwC's Deals SMV-specialister fokuserer på rådgivning af ejere af små og mellemstore virksomheder i forbindelse med køb og salg af virksomhed, generationsskifte, fusion, kapitalfremskaffelse og gældsfinansiering.
 • Business Recovery Services
  Rådgivning om turnarounds i kriseramte virksomheder og rekonstruktioner. Assistance til finansielt overblik, herunder IBR (Independent Business Review). Vurdering af likviditets-forecast samt likviditetsberedskab.
 • Debt & Capital Advisory
  Rådgivning om gældsstruktur og -produkter, herunder rådgivning om vækst- og refinansieringsbehov, udstedelse af virksomhedsobligationer, salg af gældsprodukter mv. Endvidere assistance til fremskaffelse af ny finansiering eller nye bank- og finansieringsforbindelser.
 • Working Capital Management
  Forbedring af arbejdskapital via analyse, udarbejdelse af handlingsplan samt bistand med implementering og måling.
 • Offentligt-privat samarbejde
  Finansiering, design, etablering og drift i ét samlet udbud.
 • Real Estate
  Rådgivningsydelser centreret omkring transaction services. Real Estate tilbyder en samlet rådgivningsløsning inden for strukturering og gennemførelse af ejendomstransaktioner til både køber og sælger, porteføljeoptimering, analyse, sale and leaseback, due diligence, datahåndtering samt vurdering.

Consulting

Consulting hjælper virksomheder med at gennemføre større forandringer og løbende optimering med målbar effekt på virksomhedens økonomiske performance. Derudover hjælper vi virksomheder med optimering og implementering af it-løsninger med fokus på økonomisk performance. Løsningerne omfatter:

 • Financial Effectiveness
  Rådgivning og bistand i forbindelse med optimering af virksomheders økonomistyring, lønsomhed og processer.
 • Strategy & Operations
  Udvikling og trykprøvning af virksomhedsstrategier for vækst og effektivisering i effektivt samarbejde med ledelse og medarbejdere.
 • People & Change
  Realisering af strategi og forretningsmål gennem medarbejderne samt realisering af fordelene ved forandringsprojekter gennem veltilrettelagt forandringsledelse og effektiv projekthåndtering.
 • Risk
  Design og implementering af risikobaserede ledelsessystemer til den finansielle sektor, herunder Basel II, Solvency II og risk-based capital management.
 • Security & Technology
  Udvikling, test, tilpasning og implementering af løsninger, der opfylder virksomhedens krav til it-sikkerhed – både i forbindelse med udviklingsprojekter og drift.
 • Business Intelligence
  Udvikling og implementering af business intelligence (BI)-løsninger, herunder rådgivning om leverandører og BI-platforme.
 • IT Management
  Rådgivning om effektivisering af it-funktionen og øget anvendelse af it som et middel til digitalisering og automatisering af manuelle processer.

Business Services er vores interne supportfunktioner, som hver dag servicerer og rådgiver forretningen.

Business Services består af:

Human Capital

Human Capital, HC, er vores Human ressource-afdeling. Vi hjælper bl.a. med at ansætte nye medarbejdere og sikrer den faglige kompetenceudvikling af medarbejderne. Den faglige udvikling sker bl.a. via en række uddannelses- og udviklingsaktiviteter, der ligger i Learning & Development.

IT

It-afdelingen yder ad hoc-assistance samt strategisk support ved valg af it-leverandører og udvikling af nye arbejdsredskaber. Derudover stiller vi teknologi og hardware til rådighed for vores medarbejdere og partnere, så vi kan arbejde effektivt.

It-afdelingen er både ansvarlig for udvikling og drift af vores it-infrastruktur og for datasikkerheden i PwC.

Marketing & Communications

Marketing & Communications, M&C, har det overordnede ansvar for at formidle, hvem PwC er, og hvad PwC kan og står for. M&C arbejder for, at vores relationer oplever PwC som værdiskabende ved at formidle fortællingen om vores firma konsistent og ved at præsentere viden samt understøtte PwC’s markedstiltag.

Vi ønsker, at vores relationer opfatter PwC som en tilgængelig og tillidsskabende samarbejdspartner inden for økonomisk rådgivning.

PwC’s kursusforretning, Academy, er en del af M&C.

Facility

Facility har ansvaret for en række ydelser og processer, som får dagligdagen i PwC til at fungere optimalt. Opgaverne omfatter ejendomsdrift og -administration, reception, mødeservice, køkken, post, rengøring og andre servicefunktioner.

Finance

Vores økonomiafdeling er geografisk delt på vores kontor i Holstebro og Hellerup. Finance står for al bogføring, regnskaber og løn.

Indkøb

I PwC køber vi ind efter princippet "korrekt, bedst og billigst", hvad enten det gælder de produkter, vi bruger i dagligdagen, eller den brede vifte af tjenesteydelser, som vi benytter os af i vores arbejde.

Indkøb har ansvaret for samtlige aftaler, og vi sørger for, at vi opnår de mest fordelagtige købsaftaler og -vilkår som til enhver tid er i overensstemmelse med den gældende lov- og miljølovgivning samt PwC’s "Global Independence Policy".

Business Development & Sales Support

Business Development & Sales Support hjælper forretningen med at blive bedre til at gå i dialog med vores kunderelationer. Afdelingen yder salgstræning og salgscoaching og rådgiver på tværs af PwC.

PwC udvikler og uddanner Dansk Erhvervsliv:

PwC's Academy er en specialiseret kursusvirksomhed, der er baseret på de professionelle kompetencer i vores revisions-, skatte og rådgivningsvirksomhed. Vi tilbyder uddannelse i form af kurser og personlige certificeringer inden for helt specifikke fagområder.

Vores uddannelsestilbud er baseret på den praktiske erfaring, som vores revisorer og rådgivere gør sig hver eneste dag i deres professionelle arbejde med danske virksomheder og organisationer samt internationale koncerner med aktiviteter i Danmark.

Se vores fulde kursusudbud

Vi er en af de største i Danmark

Med en omsætning på 3.1 mia. DKK i 2020 er PwC Danmark i dag et af de største firmaer i landet inden for vores tre hovedområder: Revision, Skat og Rådgivning. Vi betjener en betydelig del af Danmarks største virksomheder samt offentlige og halvoffentlige institutioner og har en solidt funderet portefølje af kunder inden for de fleste brancher. Via produktudvikling og erfaringsudveksling, såvel nationalt som internationalt, har vi udviklet brede kompetencer og unikke serviceydelser.

Vores globale netværk betyder, at vi hurtigt kan mobilisere et kompetent multinationalt team, uanset hvor der måtte være behov for det. Vores globale arbejdsværktøjer og teknologiske platforme gør, at PwC-ansatte verden rundt anvender anerkendte og standardiserede metoder, hvilket giver konsistens i den service, vi leverer.

Dygtige medarbejdere

PwC’s vision om at være det revisions-, skatte- og rådgivningshus i Danmark, der skaber mest værdi for vores relationer, kan kun indfries gennem tiltrækning og fastholdelse af de bedst kvalificerede medarbejdere. Derfor har vi en talentstrategi, som bygger på, at udvikling sker i hverdagen. Fokus er på at udvikle vores medarbejderes fulde potentiale, viden og erfaring. Læs mere om at gøre karriere i PwC her.

Kendetegnende for vores måde at arbejde på er det integrerende samarbejde mellem forskellige specialistgrupper, der uanset geografisk placering og organisatorisk tilhørsforhold fokuserer på hurtigst og bedst muligt at løse den givne opgave. Herved skaber vi mest mulig værdi for vores kunder, og på den måde kan vi gøre en forskel for din virksomhed.

Globalt netværk

PwC-selskaberne verden over er medlem af PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). PwCIL er et globalt PwC-netværk, et medlemsbaseret selskab, som udgør en platform, hvor medlemmerne deler viden, færdigheder og ressourcer med henblik på at levere ydelser af en ensartet høj kvalitet til internationale og lokale kunder.

Kontakt os

PwC Danmark

Generelle henvendelser

Tlf: 3945 3945

Følg PwC