CEO’er er mere bekymrede for cybertruslen end pandemien

18/03/21

Andelen af danske CEO’er, der bekymrer sig om risikoen ved cyberangreb, har aldrig været højere. Cybertruslen overgår truslen om pandemi på listen over topledernes største bekymringer. Det viser PwC’s CEO Survey 2021. 

Cybertruslen ligger rekordhøjt på listen over de danske CEO’ers forretningsmæssige bekymringer. Hele 97 % af de danske topledere peger på cybertruslen som en bekymring, og 47 % er endog ‘meget bekymret’. Dermed indtager cybertruslen en klar førsteplads på listen over bekymringer for andet år i træk og overgår truslen om pandemi, overregulering og klimaforandringer. 

Cybertruslen har i de senere år fyldt stadig mere på topledernes agenda, da vi har set alvorlige angreb, der har lukket hele eller store dele af virksomheder ned. Under COVID-19 har hackerne desværre også kunne udnytte, at mange har arbejdet hjemmefra og i det hele taget den øgede digitale kommunikation mellem virksomheder, medarbejdere og kunder,” siger Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC. 

Til sammenligning bekymrer 85 % af de globale topledere sig om cybertruslen, hvilket placerer truslen på en andenplads globalt, lige efter bekymringen for pandemi på en førsteplads (valgt af 91 % af de globale topledere).

Pandemien truer fortsat

Pandemien skaber ifølge surveyen også dybe panderynker hos de danske topledere, og hele 90 % af de danske CEO’er svarer, at de er bekymret for pandemien, mens 32 % er meget bekymrede. Til sammenligning er 52 % af de globale topledere meget bekymrede for pandemien.

Pandemien er akut og og stryger ind på en andenplads over de danske toplederes bekymringer, men færre danske topledere er ’meget bekymret’ sammenlignet med de globale. Det kan hænge sammen med, at mange danske virksomheder trods udfordringer indtil nu er kommet godt igennem pandemien eller også har været dygtige til en digital omstilling ifm. den nye COVID-19-virkelighed, mens cybertruslen konstant stiger, og for virksomhederne er det på mange måder et kapløb mod de cyberkriminelle og stadigt mere avancerede cyberangreb,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

Foruden cyber- og pandemi-truslen er de danske CEO’er bekymrede for overregulering, der ligger på en tredjeplads samt klimaforandringer og usikker økonomisk vækst, der er at finde på en delt fjerdeplads. 

Andelen af topledere, der ser overregulering som en trussel, er steget 23 procentpoint i forhold til sidste år, og det kan hænge sammen med de mange nye restriktioner, som erhvervslivet oplever under COVID-19. Det er uhyre vanskeligt for de virksomheder, der har været lukket helt eller delvist ned, at navigere i en tid med restriktioner, som ofte er blevet indført med meget kort varsel, og som lige nu savner klare udmeldinger med hensyn til forventet genåbning,” forklarer Mogens Nørgaard Mogensen.    

Bekymringen for handelskonflikter, der sidste år lå på en andenplads over topledernes bekymringer, er til gengæld faldet til en sjetteplads på listen i 2021. 

Øgede investeringer i digital transformation  

PwC’s CEO Survey 2021 viser desuden, at hele 8 ud af 10 danske topledere planlægger at øge deres investeringer inden for digital transformation som følge af COVID19-krisen, hvilket er på niveau med de globale topledere. Og knap halvdelen af de globale toplederne planlægger at øge deres investeringer inden for dette område markant (med mere end 10 %). Derudover planlægger 7 ud af 10 at øge deres investeringer inden for cybersikkerhed. 

Undersøgelsen viser, at topledernes planer for investeringer ligger i tråd med deres bekymringer for bl.a. cybertruslen. Den høje andel af topledere, der ønsker at investere i digital transformation skal naturligvis også ses i lyset af, at COVID-19-pandemien har været med til at øge behovet for digitale løsninger og samtidig har vist, at de indtil pandemien gjorte investeringer heri, ofte har været afgørende for, hvor godt deres virksomhed har klaret sig,” slutter Mogens Nørgaard Mogensen.     

Om CEO Survey 2021

I PwC’s 24. CEO Survey blev der gennemført 5.050 interview i 100 lande. I alt 79 danske CEO’er har deltaget. CEO Survey er verdens førende toplederundersøgelse.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Følg PwC