Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

PwC's CEO Survey 2019

Få indblik i de danske resultater fra årets CEO Survey, hvor CEO’erne bl.a. giver deres svar på vækstforventninger, deres bekymringer samt deres anvendelse af kunstig intelligens og adgang til data.

PwC's CEO Survey viser i år, at CEO'erne er mere skeptiske, hvad angår deres forventninger til vækst i verdensøkonomien. Dette skyldes bl.a. potentielle trusler som geopolitisk usikkerhed og handelskrige, som CEO'erne er bekymrede for. Usikkerheden smitter af på CEO’ernes tro på vækstmarkeder, men på trods af den globale uro viser undersøgelsen, at de danske CEO’er er optimistiske, hvad angår tro på vækst i egen virksomhed. Dette kan bl.a. skyldes, at de er godt rustet til at indfri væksten i en digitaliseret verden. CEO Survey viser ikke overraskende, at teknologiske fremskridt er den megatrend, som flest CEO’er peger på, har ændret deres virksomhed mest set over de seneste fem år. Og meget tyder på, at den megatrend også vil påvirke virksomhederne i de kommende år, hvor anvendelsen af data og nye teknologier, som fx kunstig intelligens, bliver stadigt vigtigere. Her har de danske CEO’er et godt udgangspunkt, ligesom de også står bedre stillet end deres globale peers, hvad angår adgang til data, som er vigtigt for dem.

Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør, PwC

Årets CEO Survey viser bl.a., at andelen af topledere, der forventer vækst i verdensøkonomien de kommende 12 måneder, er faldet - både blandt de globale og danske CEO’er. I takt med den faldende tiltro til verdensøkonomien daler også de globale toplederes forventninger til vækst i egen virksomhed. Modsat gør sig gældende hos de danske topledere, der således forventer vækst i egen virksomhed i de kommende 12 måneder og for de kommende tre år. Den globale usikkerhed smitter også af på topledernes syn på vækstmarkederne, hvor færre peger på USA, Kina og Tyskland end tidligere.

Læs mere

CEO Survey viser, at teknologiske fremskridt er den megatrend, som flest CEO’er peger på, har ændret deres virksomhed mest set over de seneste fem år. Og meget tyder på, at den megatrend også vil påvirke virksomhederne i de kommende år, hvor anvendelsen af data og nye teknologier, som fx kunstig intelligens (AI), bliver stadigt vigtigere. CEO Survey 2019 viser, at de danske CEO’er står godt stillet i forhold til at anvende AI, sammenlignet med deres globale peers, ligesom de også står bedre stillet end de globale, hvad angår adgang til data, som er vigtige for deres virksomhed.

Læs mere

Truslen fra cybercrime og manglende adgang til talent er fortsat det, flest danske CEO’er er mest bekymrede for. Dog viser årets CEO Survey også, at de samfundsmæssige trusler i de danske CEO’ers top 5 over bekymringer vælges af flere i år.

Læs mere

Flere downloads

Kunstig intelligens - tag quizzen

Kommer kunstig intelligens til at matche den menneskelige intelligens? Får teknologien større indflydelse på verden end internet-revolutionen? Gennemfør vores kunstig intelligens-quiz, hvor du kan benchmarke dine svar op imod topledere verden over.

Tag quizzen

{{filterContent.facetedTitle}}

Strategy made real

Strategy& er PwC´s globale strategikonsulenthus, som netop er etableret i Danmark, og som hjælper med at udvikle strategier, der virker i praksis.

Få inspiration og viden i vores strategy+business magasin, som bl.a. belyser de komplekse valg, som ledere står overfor.

Læs CEO interviews

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC