Teknologiske og digitale tendenser

PwC's CEO Survey 2019

De danske topledere står godt stillet i forhold til at anvende kunstig intelligens

Teknologiske fremskridt er den megatrend, som flest CEO’er - både danske og globale - peger på, har ændret deres virksomhed mest set over de seneste fem år, og 8 ud af 10 danske CEO’er vurderer, at kunstig intelligens (AI) vil ændre den måde, de driver forretning på betydeligt i løbet af de næste fem år. En teknologi som AI har ikke blot indflydelse på virksomhedernes måde at arbejde på, men kan potentielt set få stor betydning for hele samfundet, og i CEO Survey 2019 angiver knap 7 ud af 10 danske CEO’er, at de forventer, at AI vil have større indflydelse på verden end internet-revolutionen. Samtidig vurderer over en tredjedel, at AI vil erstatte flere job, end teknologien skaber.

CEO Survey 2019 viser, at de danske CEO’er står godt stillet i forhold til at anvende AI, sammenlignet med deres globale peers. Hele 53 % af de danske CEO’er (mod 42 % globalt) har enten i begrænset omfang introduceret AI-initiativer i deres virksomhed (47 %), har bredt AI-initiativer ud i deres virksomhed i et større omfang (3 %) eller har AI som en fundamental del af deres virksomhed (3 %). Dermed placerer de danske topchefer sig i førerfeltet sammen med lande som Kina og Brasilien. Her er der dog er en større andel af de samlede CEO’er, der har AI som en fundamental del af deres virksomhed, mens der blandt de danske topledere er en overvejende andel (47 %), der har introduceret AI i begrænset omfang.

Undersøgelsen viser derfor, at der stadig er et stykke vej til, at AI bliver en naturlig eller fundamental del af de danske virksomheder, men at de danske virksomheder står godt stillet i forhold til at anvende AI, sammenlignet med deres globale konkurrenter.

De danske toplederes førerposition ses også ved, at 28 % har planer om at introducere AI-initiativer i deres virksomhed inden for de næste tre år, mens det kun er 19 %, der ikke har planer om at forfølge nogle AI-initiativer i øjeblikket. Til sammenligning svarer 29 % af de svenske topchefer, at de ikke har planer om at forfølge nogle AI-initiativer i øjeblikket.

De danske CEO’ har i højere grad end de globale adgang til data, som er vigtig for dem

Samtidig med at de danske topledere har et forspring i forhold til brugen af AI, er de danske CEO’er også bedre stillet end det globale gennemsnit, hvad angår adgang til data, som er vigtig for deres virksomhed. En væsentlig hindring for at udnytte det fulde potentiale af AI er det informations-gap, som de danske såvel som de globale topledere oplever. Det vil sige gap’et mellem de data, som toplederne oplever et behov for at få, og de data, som de rent faktisk får. Årets CEO Survey viser, at på 7 ud af de 10 områder er der et større gap mellem vigtighed versus tilstrækkelighed for de globale CEO’er end for de danske, hvilket betyder, at de danske CEO’er i højere grad end de globale har adgang til den data, som de finder vigtig.

Politikerne skal være med til at skabe gode forudsætninger for, at de danske CEO’er kan være med i front

For at skabe de bedste forudsætninger for, at danske virksomheder kan holde sig i førerfeltet i det teknologiske og digitale kapløb, efterlyser danske topledere en politisk indsats. Et overvejende flertal af de danske topledere (70 %) mener, at politikerne bør tilskynde virksomheder til at omskole og opkvalificere medarbejdere, hvis job er i fare for at blive erstattet af AI, og over en tredjedel vurderer, at AI vil erstatte flere job, end teknologien skaber. Ifølge CEO Survey mener halvdelen af de danske CEO’er desuden, at der fra politisk hold skal introduceres incitamenter til at accelerere udviklingen af AI, og at politikerne bør begrænse reguleringen inden for dataindsamling for at lette udviklingen af AI.

CEO’ernes væksttiltag

Blandt de danske CEO’er svarer flest, at de har fokus på ’organisk vækst’ og ’omkostningseffektiviseringer’. Derudover planlægger knap 8 ud 10 af de danske CEO’er ‘lancering af et nyt produkt eller en ny service’, hvor fx anvendelsen af AI kan hjælpe i udviklingen af nye produkter og services, en ’ny M&A-aktivitet’ samt at ’erobre et nyt marked’.

Blandt de globale CEO’er ligger ’omkostningseffektivisering’ øverst på agendaen efterfulgt af ’organisk vækst’. Dernæst planlægger de særligt at ’lancere et nyt produkt eller en ny service’, ’nye strategiske alliancer eller joint ventures’ samt ’ny M&A-aktivitet’.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC