CEO’ernes største bekymringer

PwC's CEO Survey 2019

Geopolitisk usikkerhed, protektionisme og handelskonflikter sender overregulering ud af de danske CEO’ers top 3 over samfundsmæssige trusler

De danske CEO’ers største bekymring er ’cybertrusler’, valgt af 85 % (2018: 85 %), efterfulgt af bekymringen for ’adgang til kvalificeret arbejdskraft’, valgt af 80 % (2018: 85 %).

Derudover er de danske topledere bekymrede for potentielle samfundsmæssige trusler som ’geopolitisk usikkerhed’, valgt af 76 % (2018: 71 %), ’protektionisme’, valgt af 74 % (2018: 69 %) og ’handelskonflikter’, valgt af 73 % (ny valgmulighed). Disse samfundsmæssige trusler kan være med til at forklare det skeptiske blik på verdensøkonomien, ligesom de også kan være en del af forklaringen på, at færre danske CEO’er peger på vækstmarkederne i år. Sidste år var flest bekymrede for overregulering, men denne er røget ud af top 3 over samfundsmæssige trusler i år, hvor de tre andre bekymringer fylder mere.

Blandt de globale topledere er flest bekymrede for ’adgang til kvalificeret arbejdskraft’, valgt af 79 % (2018: 80 %), ’usikkerhed om politiske beslutninger’, valgt af 78 % (ny valgmulighed) og ’geopolitisk usikkerhed’, valgt af 75 % (2018: 85 %). Derudover peger de på ’overregulering’, valgt af 73 % (2018: 83 %) og ’usikker økonomisk vækst’, valgt af 73 % (2018: 74 %).

De globale CEO’er har modsat de danske CEO’er ikke cybertrusler blandt deres top 5 bekymringer. Og hvor der blandt de danske CEO’er ses en stigning fra 51 % i 2017 til 85 % i 2018 og 2019, så er det blot 69 % af de globale CEO’er, som er bekymrede for truslen fra cybercrime. Den store bekymring blandt de danske CEO’er kan være et udtryk for, at de danske virksomheders forspring ift. teknologiske og digitale løsninger også gør dem mere sårbare overfor og bevidste om cyberkriminalitet.

Hele 72 % af de danske CEO’er mener desuden, at deres virksomhed kan blive berørt af geopolitisk cyber-aktivitet. Men på trods af dette og på trods af, at cybertruslen er de danske CEO’ers største bekymring, så er de dog rimelig fortrøstningsfulde, når det kommer til, om deres virksomhed er i stand til at modstå et eventuelt cyberangreb, idet hele 7 ud af 10 (69 %) angiver, at de kan dette.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC