Vækst og vækstmarkeder

PwC's CEO Survey 2019

Topledernes tro på vækst i den globale økonomi lider et knæk

Sidste år så vi en rekordhøj stigning i andelen af de globale CEO’er, der havde positive forventninger til verdensøkonomien, og de danske topledere var oveni købet at finde blandt de mest optimistiske i verden. CEO Survey 2019 viser, at andelen af globale topledere, der forventer vækst i verdensøkonomien de kommende 12 måneder, er faldet til 42 % i 2019 fra 57 % i 2018 - et fald på 15 procentpoint. De danske CEO’er tror mindre på vækst i verdensøkonomien, idet blot 32 % tror på vækst mod hele 65 % i 2018 - et fald på 33 procentpoint. Samtidig viser CEO Survey, at andelen af CEO’er, som forventer en decideret tilbagegang i verdensøkonomien er steget. Blandt de globale CEO’er forventer hele 29 % mod 5 % i 2018 en tilbagegang, og blandt de danske CEO’er forventer 19 % mod 5 % i 2018 en tilbagegang. Dette er det højeste niveau for både de globale og danske CEO’er siden 2017.

CEO’ernes dalende optimisme ift. den globale økonomi kan bl.a. forklares med, at vi i det forgangne år har oplevet en væsentlig optrapning af handelskrigen mellem USA og Kina, usikkerhed om udfaldet af Brexit, ligesom der har været stor usikkerhed om stabiliteten i udviklingslande som fx Argentina og Tyrkiet. At de danske CEO’er er særligt skeptiske, når man ser på faldet i andelen af dem, der tror på fremgang, kan bl.a. skyldes, at den aktuelle handelskrig rammer to af de vigtigste markeder, nemlig USA og Kina. Derudover kan usikkerheden om økonomien i Tyskland også være en faktor.

Stigende optimisme blandt de danske CEO’er hvad angår tro på vækst i egen virksomhed

De globale toplederes forventninger til vækst i egen virksomhed de kommende 12 måneder daler i takt med deres faldende tiltro til verdensøkonomien. Blandt de globale er andelen af dem, der ’i høj grad’ forventer vækst, således faldet fra 42 % i 2018 til 35 % i 2019. Det modsatte gør sig dog gældende hos de danske topledere, der forventer vækst i de kommende 12 måneder i egen virksomhed, og for tredje år i træk ser vi en stigning i andelen af de danske topledere, der ’i høj grad’ forventer vækst de kommende 12 måneder (2016: 30 %, 2017: 39 %, 2018: 40 %, 2019: 49 %).

Set over tre år tegner der sig samme billede, hvor de danske topledere ser mere lyst på vækstmulighederne end deres globale peers. 51 % (2018: 45 %) af de danske CEO’er og 36 % (45 %) af de globale topledere tror således på vækst i egen virksomhed i de kommende tre år.

Den globale usikkerhed smitter af på topledernes syn på vækstmarkederne

USA er igen i år det vækstmarked, som vælges af flest danske CEO’er. Tyskland ligger fortsat nummer 2, dog med markant færre som peger på det, hvilket også kan forklares med den tyske økonomis opbremsning. Sidste år var Sverige på en tredjeplads, men i år deler landet pladsen med Kina. Norge har sneget sig ind på top 5 igen efter at have været ude sidste år og har dermed overhalet Storbritannien, som ikke længere er en del af top 5. Storbritannien vælges af blot 12 % mod 20 % i 2018 og 39 % i 2017, hvilket understreger, at usikkerheden omkring Brexit for alvor slår igennem nu.

Blandt de globale CEO’er er top 3 identisk med sidste år, USA, Kina og Tyskland. Ved samtlige lande gælder det dog, at der ses et fald i andelen af CEO’er, som peger på vækstmarkederne sammenlignet med 2018 – dette gør sig både gældende blandt de danske og globale CEO’er. Samtidig ses en stigning blandt dem, som vælger ’Ved ikke’, og blandt de globale CEO’er ses en stigning blandt dem, som vælger ’Intet andet vækstmarked’.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC